Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców z okręgu radomskiego z posłami i samorządowcami - 09.04.2013

8 kwietnia 2013r . w ROD „Storczyk” w Radomiu odbyło się spotkanie prezesów zarządów ROD z Okręgu Radomskiego z posłami i samorządowcami.

20130408155

PSL reprezentował Poseł Mirosław Maliszewski, Ruch Palikota Poseł Armand Ryfiński, samorządowców: SLD Radny Sejmiku Mazowieckiego Leszek Rejmer , Radny Rady Miasta Radomia Jan Pszczoła.   Zebraniu przewodniczył przewodniczący delegatury Radomskiej OZM PZD Pan Zygmunt Kacprzak. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Okręgowego Zarządu Mazowieckiego – Wiceprezes OZM PZD Stanisław Zawadka oraz p.o. dyrektora biura OZM PZD  Anna Kubuj.

Głównym tematem spotkania była obecna sytuacja ogrodów, działkowców oraz PZD, a także kwestie związane z udzielonym poparciem przez poszczególne partie polityczne  obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD. Podczas spotkania omawiany był również złożony w Sejmie przez Platformę Obywatelską, projekt ustawy o ogrodach działkowych. Zebrani działkowcy zgodnie podkreślali, że projekt ustawy autorstwa PO godzi w ogrodnictwo działkowe w Polsce i jest źle odbierany przez środowisko działkowców. Podnosili także, że doprowadzenie do wejścia w życie ustawy PO przyczyni się do zniszczenia ogrodów działkowych w Polsce. Podczas dyskusji stwierdzono również, że posłowie, którzy do tej pory wyrażali swoje poparcie dla działkowców i obywatelskiego projektu ustawy o ROD, powinni jasno zdeklarować czy nadal potwierdzają swoje poparcie.

Prezes zarządu ROD „Szydłowiec” Adam Salamaga zapytał wprost posła PSL Mirosława Maliszewskiego czy podczas głosowania PSL poprze obywatelski projekt ustawy o ROD czy też będzie głosował tak jak koalicjant, czyli PO. Natomiast Prezes ROD ,,Dolinka” w Kozienicach powiedział, że  nie rozumie jak można teraz mówić, że działki były „nabywane” – użytkowane przez działkowców niezgodnie z prawem skoro działkowcy użytkowali je w dobrej wierze, bo przecież kiedyś te działki zostały im przydzielone zgodnie z prawem. Dodał, że działki są użytkowane nierzadko przez całe pokolenia, które w uprawę swojej działki włożyły niemało wysiłku, a teraz chce im się to odebrać w majestacie prawa. Podkreślił, że działkowcy nie zgadzają się na traktowanie ich, jak przedmioty.

Prezes Zarządu ROD „Sadkowa” Pani Jadwiga Wojtasik dodała, że ustawa o ROD została uchwalona przez posłów, weszła do obrotu prawnego i działkowcy mieli i mają prawo twierdzić, że użytkują swoje działki zgodnie z prawem, a reprezentująca ich organizacja działa zgodnie z prawem i nie można teraz za to karać działkowców i tej organizacji. Dodała, że rządzący sami powinni przestrzegać prawa.

20130408157Prezesi zarządów ROD „Stokrotka” Jan Szczepanowski w Radomiu, Ryszard Staniak – ROD ,,Kalina” w Radomiu , Janusz Dulemba z ROD „Grójec” oraz Zbigniew Jasiński z ROD ,,Irys” z Radomia wyrazili przekonanie, że trzeba popierać wyłącznie obywatelski projekt ustawy o ROD, bo tylko on jest gwarantem praw działkowców oraz istnienia całego ogrodnictwa działkowego. Dodali również, że manifestacja podczas pierwszego czytania jest konieczna, żeby społeczeństwo zobaczyło zintegrowaną społeczność działkową i poparcie, którym cieszy się obywatelski projekt ustawy o ROD. Poza tym dyskutanci wyrażali obawę,  że teraz poszczególni  posłowie wyrażają poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a kiedy będzie trzeba głosować zmienią zdanie. W odpowiedzi Poseł Armand Ryfiński z Ruchu Palikota wyraził pełne poparcie dla działkowców i złożonego w sejmie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Podkreślił, że Ruch Palikota będzie zawsze popierał działkowców w ich staraniach o zachowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dodał również, że gdyby się tak stało, że posłowie reprezentujący poszczególne partie polityczne, którzy teraz wyrażają swoje poparcie,   potem nie poprą obywatelskiego projektu w Sejmie podczas głosowania, to wówczas działkowcy, powinni wyciągnąć konsekwencje i rozliczyć tych posłów ze składanych obietnic. Zapowiedział również, że jest skłonny pomóc działkowcom w organizacji transportu na ewentualną manifestację przed Sejmem podczas pierwszego czytania obywatelskiego projektem ustawy o ROD zapewniając autokar. Poseł Armand  Ryfiński nadmienił również, że Ruch Palikota przygotuje też własny projekt ustawy o ROD, który złoży w Sejmie, ale mimo to zadeklarował ponownie, pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Również Poseł Mirosław Maliszewski z PSL potwierdził poparcie swoje i – jak powiedział – całego PSL dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Powiedział, że obywatelski projekt ustawy o ROD jest dobrym projektem, jest popierany przez działkowców, jest najlepszą gwarancją praw działkowców i dlatego też PSL nie wystąpi ze swoim projektem, a obywatelski projekt ustawy o ROD popiera  w całej rozciągłości. Poseł Mirosław Maliszewski powiedział także, iż PSL zawsze popierało działkowców i PZD we wszystkich jego działaniach i tak jest również obecnie. W dyskusji głos zabrał także Jan Pszczoła radny Rady Miasta Radomia z SLD, który w swoim wystąpieniu powiedział, że SLD popiera  wszystkie działania Związku w obronie ogrodów i wyraził przy tym swoje poparcie oraz potwierdził poparcie SLD dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy wyraził także Radny Sejmiku Mazowieckiego SLD Leszek Rejmer, który powiedział, że popiera wszystkie działania PZD zmierzające do obrony ruchu ogrodnictwa działkowego Polsce.

Głos w dyskusji zabrał także wiceprezes OZM PZD Stanisław Zawadka, który powiedział m.in., że teraz najważniejsze jest przekazanie działkowcom rzetelnej informacji o sytuacji ogrodów i  Związku podczas odbywających się właśnie we wszystkich ogrodach walnych zebraniach. Nadmienił, że bardzo ważna jest integracja środowiska działkowców w obronie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Podkreślił, iż w jedności jest siła. Najważniejsze zagrożenia dla działkowców płynące z projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO oraz bieżące działania Związku w zakresie promocji i obrony praw działkowców i ogrodów w Polsce  przedstawiła p.o. dyrektora biura OZM PZD.

Przewodniczący Delegatury Radomskiej Zygmunt Kasprzak powiedział wprost, że działkowcy doskonale zdają sobie sprawę, że tak jak wyrok TK, tak projekt PO jest wynikiem prowadzonej polityki PO, która odpowiedzialność finansową w Państwie przerzuca na gminy. Natomiast przekazanie terenów ogrodów działkowych gminom pozwoli na swobodę w rozporządzaniu terenami ogrodów działkowych, z ich sprzedażą włącznie. Celem sprzedaży będzie łatanie dziur w budżetach gmin. To oznacza, że ustawa PO przyczyni się do likwidacji ponad 100 letniego ruchu działkowego. W swoim wystąpieniu stwierdził, iż działkowcy dziwią się bardzo, że sześćdziesięciotysięczna partia chce zniszczyć milionową armię działkowców, którzy uczciwie pracując przez swoje życie nie wzbogacili się na tyle, by kupić sobie na własność działkę, bo woleli spokojnie żyć i wychowywać swoje dzieci. Woleli spokojnie spać i nie bać się, że ktoś może po nich zapukać.

W podsumowaniu uczestnicy spotkania stwierdzili, że dziś ludziom, którzy uprawiają działki, które były kiedyś nieużytkami, chce się je zabrać albo obciążyć ich dodatkowymi kosztami i do tego nie można dopuścić. Trzeba walczyć w obronie dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce i walczyć, aby obywatelski projekt ustawy o ROD wszedł w życie, bo jedynie on jest gwarantem praw działkowców. Podkreślono, że nie można pozwolić, na to, żeby ogrody działkowe były przedstawiane wyłącznie jako dodatkowe wpływy dla gmin czy Skarbu Państwa, bo ogrody to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzyli. Ludzie, którzy skupiają się w największej organizacji działkowej w Europie, która broni ich praw od dziesiątek lat, w Polskim Związku Działkowców, a Polski Związek Działkowców tworzą działkowcy.

 

AK

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio