Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowa Rada PZD krytycznie o projekcie PO - 04.04.2013

Projekt ustawy Platformy Obywatelskiej o ogrodach działkowych był jednym z najważniejszych tematów nadzwyczajnego posiedzenia KR PZD, które odbyło się 3 i 4 kwietnia w Warszawie.

 

Jako pierwszy głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przypomniał, że 22 marca Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych. „To, co w nim zaproponowano, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Nikt nie spodziewał się, że partia rządząca zaproponuje zapisy tak bardzo lekceważące działkowców oraz niszczące 115-letni dorobek ogrodnictwa działkowego w Polsce” – mówił prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Prezes podkreślił, że od wyroku TK widać dużą integrację działkowców, którzy robią wszystko, by pokazać, że popierają projekt obywatelski. Teraz konieczne jest jednak, by uzyskał on jak największe poparcie posłów, dlatego działkowcy powinni kontynuować dotychczasowe spotkania z przedstawicielami władz. Prezes przypomniał, że do tej pory Okręgowe Zarządy  odbyły ich ponad 220. Spotkania potwierdzają, że wszyscy, którzy mają możliwość szczegółowego zapoznania się z inicjatywą obywatelską, wyrażają dla niej zdecydowane poparcie. Spotkania pokazują także na kogo działkowcy rzeczywiście mogą liczyć podczas debaty sejmowej.

Projekt uderzający w każdego działkowca

Następnie głos zabrali pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, którzy omówili szczegółowo propozycje posłów PO. Podkreślili, że jednym z głównych założeń projektu jest likwidacja PZD i wszystkich struktur organizacyjnych, co umożliwi przejęcie całego mienia Związku. Przedstawiciele Komitetu zwrócili uwagę, że na działkowców zostaną nałożone znacznie większe niż dotychczas opłaty. Działkowcy nie powinni wierzyć w obietnice posła Stanisława Huskowskiego, który deklaruje, że wyniosą one około 30 zł. W rzeczywistości  opłata pobierana z kieszeni pojedynczego działkowca będzie znacznie większa. W projekcie PO dąży się bowiem do nałożenia na działkowców opłaty stanowiącej do pięciokrotności wysokości podatku rolnego. Działkowcy mają także ponosić wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem ogrodu.  Pełnomocnicy Komitetu odnieśli się także do wielu innych zagrożeń wypływających z propozycji PO, przypominając, że została przygotowana ich analiza prawna i można się z nią zapoznać na stronie KR PZD (czytaj więcej).

Dyskusja

Najwięcej czasu poświęcono na dyskusję podczas której głos zabrali przedstawiciele wszystkich Okręgowych Zarządów. Zgodnie stwierdzono, że zapisów, które proponuje PO działkowcy nie spodziewali się nawet w najczarniejszych scenariuszach.

„Odbyliśmy już wiele spotkań z działkowcami i są oni przerażani tym, co proponuje Platforma, dlatego ustaliliśmy, że damy temu wyraz w kolejnych listach wysyłanych do przedstawicieli władz – mówiła Barbara Korolczuk z OZ we Wrocławiu.

W podobnym tonie wypowiedział się prezes  okręgu wrocławskiego Janusz Moszkowski. „Działkowcy z mojego OZ ciągle wysyłają listy do naszych władz. Gdy tyko projekt PO trafił do laski marszałkowskiej przyjęliśmy bardzo krytyczne stanowisko i skierowaliśmy do  37 posłów, którzy się pod nim podpisali. Nie ukrywam, że działkowców zmartwiło to, że pod projektem widnieje nazwisko posła Marka Łapińskiego, który dotychczas wykazywał się zrozumieniem dla problemów działkwców.   Anna Kubuj  z OZ Mazowieckiego dodała, że w jej okręgu działkowcy równie żywo reagują na propozycje  PO. „Rozpoczęliśmy wysyłanie listów do posłów podpisanych pod projektem, w których zadajemy im bardzo konkretne pytania dotyczące ich propozycji. Działkowcy nie rozumieją bowiem komu i czemu mają służyć tak krzywdzące ich  rozwiązania.

W ocenie Jana Karpińskiego z OZ Wrocław posłowie PO nie mają do końca świadomości skutków, jakie w praktyce pociąga za sobą proponowana przez nich ustawa. „W tym trudnym okresie wszystkie nasze formy sprzeciwu i aktywności mają znaczenie. Bo w równym stopniu jak my zaangażowani są ci, którzy chcą przejąć nasze grunty” –mówił.

 

Działkowcy powinni zaistnieć w Sejmie

Prezes OZ w Pile Marian Praczyk przypomniał, że do pierwszego czytania projektu obywatelskiego w Sejmie pozostało kilkanaście dni, dlatego warto, by działkowcy jak najlepiej wykorzystali ten czas. „Dobrze byłoby gdyby działkowcy mogli spotkać się przy jednym stole z politykami, by spokojnie porozmawiać o przyszłości ogrodów. Mam świadomość, że nie będzie to łatwe, zwłaszcza w sytuacji, kiedy posłowie PO nas unikają. Nie mamy jednak innego wyjścia, jak  tylko dyskutować i przedstawiać posłom nasze racje – mówił prezes Marian Praczyk.

O tym, że liczna reprezentacja działkowców powinna być obecna w Sejmie podczas pierwszego czytania mówił Zdzisław Śliwa, prezes z OZ Poznań. „Pod projektem podpisali się działkowcy z całej Polski, dlatego każdy okręg powinien mieć swoich przedstawicieli w Sejmie”- mówił.

Jerzy Wdowczyk z OZ w Kaliszu przypomniał, że jeśli projekt obywatelski ma stać się obowiązującym prawem, to musi zyskać poparcie przynajmniej 231 posłów. Jeżeli większość parlamentarną zdobędzie projekt PO, to działkowcy muszą liczyć się z tym, że będą musieli spakować swój dobytek i wynieść się z ogrodów.

Zbigniew Łuń z OZ Śląskiego zapowiedział, że w najbliższych dniach w Katedrze katowickiej odprawiona zostanie Msza św. w intencji działkowców. Natomiast w każdy czwartek o 12.35 w Radiu Katowice można  posłuchać audycji „Zielonym do góry”, w której poza tematyką ogrodniczą poruszane są także tematy związane z aktualną sytuacją ogrodów.

Równie krytycznie do projektu PO odnieśli się także: Prezes OZ w Gorzowie Wielkopolskim Piotr  Wilms, Jan Jaworek z OZ Śląskiego, Henryk Ziomek z OZ Sudeckiego, prezes  OZ w Bydgoszczy Barbara Kokot, Michał Krawczyk z OZ Śląskiego, Jan Stańczyk z OZ Świętokrzyskiego, Ewa Błachut prezes Zarządu ROD Dębniki w Krakowie,  prezes OZ Toruńsko- Włocławskiego Ryszard Chodynicki, prezes OZ w Lublinie Stanisław Chodak, prezes OZ Małopolskiego  Halina Kmieciak, prezes OZ Gdańsk  Czesław Smoczyński, członek Prezydium KR PZD Antoni Kostrzewa, prezes OZ w Legnicy Antoni  Molka, Zbigniew Kołodziejczak z OZ Warmińsko-Mazurskiego, Maria Stypułkowska z OZ w Łodzi, Elżbieta Dziedzic z OZ w Legnicy, Ryszard Nowak z OZ Koszalin, Józef Noski z OZ Śląskiego, Stanisław Żałobiński z OZ Podlaskiego.

Na zakończenie przyjęto następujące dokumenty:

-Stanowisko w sprawie projektu ustawy PO o ogrodach działkowych i jego skutków dla działkowców,  w którym stwierdzono, że jest on sprzeczny z funkcjami, celami i tradycjami ruchu ogrodnictwa działkowego. Przedstawione propozycje są wymierzone bezpośrednio w interesy działkowców i ich ogrodów. Członkowie KR PZD zwrócili się do Marszałek Sejmu i wszystkich posłów o podjęcie zdecydowanych działań, które spowodują, iż projekt ten zostanie odrzucony jako naruszający zasady demokratycznego państwa i wolę jego obywateli.

- Uchwałę w sprawie roli i zadań Polskiego Związku Działkowców w związku ze złożeniem w Sejmie przez posłów PO projektu ustawy o ogrodach działkowych.

- List do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, sędziów TK, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, wszystkich klubów i kół parlamentarnych.

- List do środowisk akademickich w sprawie projektu obywatelskiego i PO.

(mz)

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.