Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejni działkowcy krytycznie o projekcie PO - 03.04.2013

Bogusław Dąbrowski

Członek Polskiego Związku Działkowców

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

Członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

 

 

 

                                                                            Panie i Panowie

                                                                            Posłowie na Sejm RP

                                                                            z Platformy Obywatelskiej

                                             Sygnatariusze projektu ustawy o ogrodach działkowych

                                                                            

 

 

 

 

Szanowne Posłanki!

Szanowni Posłowie!

 

Do napisania tego listu skłonił mnie opublikowany na stronie sejmowej projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że w tym projekcie znajdują się propozycje nowych regulacji skierowane przeciwko takim jak ja działkowcom.Im bardziej zagłębiałem się w treści tego projektu tym moja intelektualna odporność  wznosiła się na niebezpiecznie wysoki poziom.

Z prezentowanych przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej wywodów zawartych w projekcie ustawy wyłania się totalny brak pojmowania istoty i specyfiki ogrodnictwa działkowego funkcjonującego na ziemiach polskich przez ponad 115 lat. Natomiast użyte w projekcie ustawy stwierdzenia stoją w całkowitej sprzeczności z ideą społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego Państwa prawa, naruszając także postanowienia Konstytucji RP.

Kreowanie opinii, że skierowany do Sejmu projekt ustawy nie uderzy w nas działkowców jest z gruntu nieprawdziwe, by nie użyć bardziej dosadnych określeń.

Ten projekt nie jest, wbrew Waszej opinii, tylko i wyłącznie realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bowiem zakłada się w nim m.in.:

- dokonanie radykalnych zmian kosztem ogrodów i naszych praw,

- wywłaszczenie mnie z mojego majątku znajdującego się na działce,

- wywłaszczenie mojej społecznej, pozarządowej organizacji z praw do gruntu,

- nacjonalizacji majątku mojego Polskiego Związku Działkowców,

- obciążanie nas opłatami za korzystanie z dziś istniejącej infrastruktury ogrodowej powstałej ze środków naszych i dotowanych przez Związek,

- podporządkowanie ogrodów właścicielom terenów,

- wprowadzenia podatków odprowadzanych do właściciela gruntu, a w tym za korzystanie z gruntu,

- odebrania nam Obywatelom praw nabytych wraz z ewidentnym pogwałceniem zasady, że „prawo nie działa wstecz”. 

Jeżeli zatem tak ma wyglądać spełnienie obietnicy, że „działkowcom nie stanie się krzywda” to bardzo dziękuję, bo nie tylko w moim pojęciu słowa „krzywda” oznacza całkiem coś innego.

Nie takie, jeszcze kilka miesięcy temu, składaliście obietnice. Widać, że łatwiej posłom obiecać niż dotrzymać tych obietnic.

Zapomnieliście, że dzisiaj każdy z własnego wyboru członek Polskiego Związku Działkowców na rzecz swojego Związku płaci 35% składki członkowskiej, co przy działce o maksymalnej powierzchni 500 m2 wynosi rocznie zaledwie kwotę 33,25 złotych, bowiem pozostałe 65% pozostaje i zawsze pozostawało do wyłącznej dyspozycji każdego naszego ogrodu.

Zapomnieliście, że dokonanie nacjonalizacji majątku PZD poprzez przejęcie jego przez Skarb Państwa w demokratycznym państwie prawnym jest wprost niemożliwe, bo nie są to czasy powojenne i dzisiejsze prawo na to nie pozwala!   

Ze smutkiem stwierdzam, że proponowanie likwidacji PZD i nacjonalizację jego majątku trzeba niestety uznać za całkowity brak poszanowania dla obowiązującej w Polsce konstytucyjnej zasady swobody zrzeszania się i ochrony własności.

Kompromitujący jest brak wiedzy u posłów Platformy Obywatelskiej podpisanych pod tym aspołecznym projektem ustawy.

Zawiodłem się na Was Panie i Panowie posłowie na Sejm RP! Albowiem dobrą reputację buduje się latami, a podpisem pod takim projektem ustawy traci się ją niezwykle szybko!

Jestem głęboko przekonany, że jeżeli Polska jest naprawdę demokratycznym państwem prawa to zgłoszony do Sejmu RP projekt ustawy przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej, trafi tam gdzie jest jego miejsce, czyli w koszu!

Kończąc dochodzę do wniosku, że jednak miał rację Groucho Marx, gdy mówił „Gdyby wszyscy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie”.

Niniejsze wystąpienie drogą elektroniczną kieruję do posłów na Sejm RP: Achinger Elżbieta, Arkit Tadeusz, Aziewicz Tadeusz, Blanik Leszek, Bobowska Joanna, Budka Borys, Dunin Artur, Fedorowicz Jerzy, Gądek Lidia, Grupiński Rafał, Huskowski Stanisław, Janyska Maria, Kamińska Bożena, Kaźmierczak Jan, Kidawa-Błońska Małgorzata, Krajewska Ligia, Łapiński Marek, Matusiak-Lipiec Katarzyna, Munyama Killion Muzele, Niemczyk Małgorzata, Niesiołowski Stefan, Okrągły Janina, Pietrzczyk Lucjan, Pitera Julia, Plura Marek, Pluta Mirosław, Pomaska Agnieszka, Poślednia Krystyna, Rutkowska Dorota, Sibińska Krystyna, Staroń Lidia, Śledzińska-Katarasińska Iwona, Tomański Piotr, Trybuś Aleksandra, Wolak Ewa, Ziętek Jerzy i Żmijan Stanisław - aby pamiętali, że posłem się bywa a ten mandat na całe szczęście podlega ocenie i woli suwerenów wybieralnej władzy publicznej! Okazało się, że dla Was żadnego znaczenia nie ma ponad 924 tysiące podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych!

Przesyłam ten list również do:

- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego by zwracał baczniejszą uwagę na sposób przestrzegania Praw Konstytucyjnych i Swobód Obywatelskich,

- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, by porównała medialne obietnice Platformy Obywatelskiej składane działkowcom z pomysłami grupy posłów zawartymi w tym projekcie ustawy,

- Wicemarszałków Sejmu RP Cezarego Grabarczyka, Eugeniusza Grzeszczaka, Marka Kuchcińskiego Wandy Nowickiej i Jerzego Wenderlicha,

- Przewodniczących i Klubów Parlamentarnych PO, PSL, SLD, PiS, SP i Ruch Palikota,

- Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska

 

 

                                                             Z działkowym pozdrowieniem

 

                                                                     Bogusław Dąbrowski

 

                                                    

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.