Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych - 02.04.2013

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska została udostępniona nowa publikacja dotycząca inwazyjnych roślin gatunków obcych pt. „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych”, autorstwa Barbary Tokarskiej-Guzik, Zygmunta Dajdoka, Marii Zając, Adama Zająca, Aliny Urbisz, Władysława Danielewicza i Czesława Hołdyńskiego.

Publikacja ta zawiera katalog rośli gatunków obcych, które można zaobserować w środowisku przyrodniczym w Polsce. Każdy gatunek został oceniony pod kątem stwarzanego zagrożenia dla rodzimej przyrody, w tym siedlisk przyrodniczych chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Przy gatunkach inwazyjnych zamieszczono także dane dotyczące rodzaju stwarzanego przez nie zagrożenia i jego skali. Łącznie we florze Polski wyróżniono 939 gatunków obcego pochodzenia, w tym 88 roślin inwazyjnych lub potencjalnie inwazyjnych. Autorzy omawiają także gatunki potencjalnie inwazyjnie, dotychczas nie stwierdzone w Polsce.

 

Dowiedz się wiecej (link).

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio