Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z senatorem Piotrem Wachem - 28.03.2013

Przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych z terenu miasta Opola byli przyjęci przez Senatora Pana Piotra Wach. W miłej atmosferze przedstawili historię PZD i starań działkowców o uchwalenie przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został wręczony Panu Senatorowi. Przedstawiony został stan organizacyjny opolskich ogród działkowych. Pan Senator interesował się również odbiorem przez działkowców projektu ustawy o ogrodach działkowych Klubu Parlamentarnego PO – w tym temacie opowiedzieli się P. Zbigniew Podsiadło – prezes ROD „Narutowicza” w  Opolu i   Pani Ewa Rola – prezes ROD „Aster” w Opolu, wyrażając poglądy działkowców jako – wysoce ich krzywdzących, jak nieżyciowe, a wręcz absurdalne są pomysły dot. altan, tymczasowości dalszego użytkowania gruntów i proponowanych zwiększonych opłat, których nie udźwigną rodziny emeryckie i wielodzietne.

Były pytania – jak widzimy struktury PZD i jego organ najwyższy – w tym miejscu odpowiedź była jedna – jest nam potrzebny, to nie jest tylko organ zarządzający, ale obronny, dbający o każdego członka, o każdy ogród działkowy, o przynależne prawa i w wypełnianiu przez nich obowiązków regulaminowo – statutowych. Od działkowców, ich woli zależeć będzie struktura wewnętrzna – mają na to dwa lata od uchwalenia przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy. Pan Senator interesował się całokształtem funkcjonowania ogrodów działkowych i dał wyraz poparcia dla ustalenia trwałości ogrodów działkowych i dla funkcji jaką spełniają w integracji wielopokoleniowych rodzin.

O projektach ustaw o ogrodach działkowych – nie wypowiedział się, uznając, że musi zapoznać się z nimi. Poinformował, że o obawach i krzywdzących działkowców założeniach projektu ustawy PO będzie rozmawiał z Posłem Panem Stanisławem Huskowskim.

Dla zachowania pamięci o ogrodach działkowych – prezes OZO PZD w Opolu wręczyła Panu Senatorowi album pn. „Vademecum działkowca”.

 

Antonina Boroń

działkowiec ROD „Działkowiec Opolski” – prezes OZO PZD w Opolu

Zdj. Wikipedia

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio