Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z posłem Dzikowskim - 28.03.2013

Dnia 26 marca 2013 r. delegacja działkowców Okręgu Poznańskiego spotkała się z posłem Platformy Obywatelskiej – Waldym Dzikowskim. W spotkaniu udział wziął Prezes oraz wiceprezesi OZ PZD w Poznaniu, a także przedstawiciele kolegiów prezesów i działkowców poznańskich. Głównym założeniem i tematem przewodnim wizyty była obecna sytuacja działkowców i zagrożenie jakie stanowi dla nich brak nowego „prawa działkowego”.

Pan Poseł na samym początku spotkania stwierdził, że zarówno jego, jak i całej partii założeniem jest służenie społeczeństwu, że posłowe nie są wybrańcami narodu, tylko są dla narodu. Prezes OZ wspomniał, że 924 tysiące obywateli wie jakiej chce ustawy i oni właśnie popierają obywatelski projekt ustawy o rod. Czekamy na pierwsze czytanie ustawy w Sejmie, które będzie odbywało się wraz z czytaniem projektów złożonych przez Solidarna Polskę i SLD. Następnie głos zabrał poseł PO i przekazał działkowcom ważną  informację – projekt ustawy o ogrodach działkowych opracowany przez PO jest gotowy  i został złożony w Sejmie dnia 22 marca.  Najważniejszym punktem wskazanym przez posła Dzikowskiego było to, iż projekt PO spełnia wszystkie decyzje jakie zapadły poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 r. Projekt PO przewiduje przejęcie ogrodów działkowych przez Gminy, z którymi to stowarzyszenia zawiązane w ROD-ach miałyby podpisywać umowy. Wszystkie dotychczasowe kwestie i regulacje dotyczące poszczególnych ogrodów miałyby być przekazane do konkretnych Gmin. Jaki będzie dalszy los ogrodów i działkowców uzależniony będzie od decyzji samorządów. Oczywiście, tak jak można było to przewidzieć projekt PO przewiduje całkowitą likwidację Polskiego Związku Działkowców.  Ogrody działkowe miałyby funkcjonować jako małe, odrębne jednostki ogrodowe, których dalsze losy i funkcjonowanie uzależnione byłyby od decyzji Gmin.

Poseł Waldy Dzikowski wspomniał również o tym, że musi odbyć się debata podczas której dyskutowane będą wszystkie cztery projekty ustaw, które dotychczas złożone zostały do Sejmu.  Poseł uważa, iż obywatelski projekt ustawy o rod będzie skierowany do normalnego procedowania. Wszystkie cztery projekty będą szczegółowo omawiane, tak aby stworzyć dobrą nową ustawę.

Pod koniec spotkania Poseł uznał, że jest otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje i uwagi dotyczące projektu złożonego przez PO. Zaproponował kolejne spotkania podczas którego bardzo chętnie zapozna się uwagami naniesionymi przez działkowców. Mimo, iż projekt PO nie jest zgodny z założeniami działkowców warto się nad nim pochylić i spróbować wprowadzić swoje spostrzeżenia – to jest dobra okazja do dyskusji na temat przyszłości działkowców i ogrodów działkowych i należy ją dobrze wykorzystać.

 (TT)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio