Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z posłem PiS Wojciechem Szaramą - 26.03.2013

W dniu 25.03.2013 roku odbyło się uzgodnione wcześniej spotkanie z posłem PiS Wojciechem Szaramą - przewodniczącym Komisji Ustawodawczej Sejmu. Posłowi wcześniej przekazano obywatelski projekt ustawy o ROD.

Wprowadzenie do tematyki zebrania dokonał Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Bytomiu - Jan Nowakowski. W następnej kolejności głos zabrał poseł W. Szarama, który ustosunkował się do obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Stwierdził, że projekt winien stanowić podstawę procedowania w Komisji Ustawodawczej, wyrażając tym samym aprobatę dla jego treści. Jednocześnie oświadczył, że będzie przekonywał członków komisji z ramienia PiS-u do rozwiązań zawartych w obywatelskiem projekcie ustawy o ROD.

Równocześnie poddał pod rozwagę uwłaszczenie gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe. W toku dyskusji jaka się wywiązała uczestnicy spotkania, a głównie prezesi wyrazili wątpliwości co do kwestii uwłaszczenia, m.in. twierdzili, że spowoduje to poważne zakłócenia w funkcjnowaniu i zarządzaniu ogrodów. W odpowiedzi poseł W. Szarama oświadczył, że nie ma jeszcze sprecyzowanego zdania w tej kwestii. Zapewnił, że w tych sprawach będzie się konsultował bezpośrednio z nami.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, nacechowanej troską o przyszłość funkcjonowania ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczyło 41 osób.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.