Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pilscy działkowcy spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem - 25.03.2013

W dniu 22 marca 2013 roku w Pile odbyło się spotkanie z Senatorem Platformy Obywatelskiej Mieczysławem Augustynem. W spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk - Prezes OZ, Maria Fojt -Wiceprezes OZ oraz Prezesi ROD miasta Piły- Tadeusz Daukszewicz, Jan Ficerman, Tadeusz Truty, Czesław Wiśniewski, Jolanta Elicka, Marian Ostaszewski.

 

Prezes OZ dokonał wprowadzenia do tematu spotkania. Poinformował senatora, że po  wyroku Trybunału Konstytucyjnego do Sejmu wpłynęły 3 projekty ustaw :   Solidarnej Polski,  Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz nasz- obywatelski projekt ustawy o ROD. Nasz projekt poparło ponad 924 tysiące działkowców oraz b. wiele samorządów gmin i powiatów w tym wszystkie z Północnej Wielkopolski. Dodał, że po spotkaniach z parlamentarzystami w całym kraju znamy stanowiska parlamentarzystów i Klubów Parlamentarnych: PSL, SLD, PiS, Ruchu Palikota wobec naszego projektu obywatelskiego. Nie znamy nadal projektu PO. Znamy natomiast założenia do projektu PO, które b. bulwersują środowisko działkowców.  Obecnie odbywają się walne zebrania sprawozdawcze i działkowcy pytają o projekt PO.

Senator poinformował, że PO ma już projekt ustawy lecz jest on obecnie konsultowany wewnątrz klubu. Takie konsultacje odbyły się w dniu 21 marca br. Nie zna wyników konsultacji, gdyż wykonywał inne obowiązki parlamentarne.  Dodał, że Platforma Obywatelska ma dwa dylematy:

- dylemat modyfikacyjny - jak zmienić ustawę pod kątem wyroku Trybunału Konstytucyjnego aby nie była ona zaskarżona ponownie do Trybunału,

- i drugi - czy w projekcie ustawy zakładać  całkowitą przebudowę systemu zarządzania ogrodami.

Obecnie projekt jest konsultowany  w części dotyczącej funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Dodał, że Związek to organizacja o dużym dorobku, działa bez zastrzeżeń. Jednak poglądy na dalsze funkcjonowanie  PZD w Platformie Obywatelskiej są radykalne. Trybunał uznał, że PZD ma być ustawą zlikwidowany oraz, że jest jedna ustawa regulująca  działalność organizacji pozarządowych w naszym kraju - ustawa o stowarzyszeniach. Dzisiaj mamy organizacje równe i równiejsze działające w oparciu o ustawy jak: PZD, PCK, PZŁ i PZW oraz inne działające w oparciu o ustawę o Stowarzyszeniach. W tej sprawie jest spór konstytucyjny.

Poinformował, że w projekcie PO przewiduje się użytkowanie działki na 25 lat z możliwością przedłużenia na następne 10 lat oraz  podatki.

Senator poinformował nas, że jeżeli w Klubie PO nie będzie zgody na opracowany projekt to nie będzie on forsowany. Projekt zostanie udostępniony działkowcom po akceptacji parlamentarzystów PO.

W dyskusji Prezesi poruszyli następujące problemy:

Jan Ficerman stwierdził, że senator powinien dążyć aby doprowadzić do spotkania konsultacyjnego PO z PZD, bo  blisko 1 milion podpisów pod naszym  obywatelskim projektem ustawy o ROD nie można lekceważyć i odrzucić. Zapytał senatora o co w tym wszystkim chodzi?   PZD nie jest organizacją przestępczą. Zgodnie z zapisami w projekcie obywatelskim ja razem z działkowcami mojego ogrodu będziemy decydować sami czy będziemy w Stowarzyszeniu PZD czy nie. Ogrody działkowe  i ruch ogrodnictwa działkowego liczy ponad 100 lat. Żyjemy w XXI wieku - działkowcy i samorządy ogrodowe wiedzą, że gospodarka przestrzenna ma inne wymagania, ale my czytamy i słyszymy tylko o potrzebach deweloperów. Dodał, że nasz projekt obywatelski spełnia oczekiwania działkowców i samorządów ROD. Zapytał senatora, po co likwidować to co dobrze funkcjonuje.

Tadeusz Daukszewicz - zapytał, dlaczego PZD ma ulec likwidacji. Nie jest to Związek przestępczy. Dobrze służy ogrodom i działkowcom.

Wiśniewski Czesław - poinformował senatora, że działkowcy są zawiedzeni postawą Platformy Obywatelskiej wobec naszej ustawy i nie wierzą już parlamentarzystom PO.

Marian Praczyk stwierdził, że nie ma żadnych podstaw do likwidacji PZD. Nasz projekt obywatelski zawiera bardzo dobre rozwiązania dla ogrodów, zachowania praw działkowców i funkcjonowania Stowarzyszenia PZD. Jesteśmy Związkiem dbającym o sprawy wszystkich ogrodów i działkowców. Nie rozumiemy dlaczego tylko PZD ma być zlikwidowany na mocy ustawy. Samorządy Gmin naszego okręgu również z takim rozwiązaniem się nie zgadzają.

Maria Fojt zapytała senatora, czy jest za obywatelskim projektem  ustawy o ROD.

Odpowiadając senator stwierdził, że jest za ogrodami działkowymi i działkowcami. Jeśli będzie szansa konstytucyjna zachowania PZD to będzie za Polskim Związkiem Działkowców. Stwierdził, że Platforma Obywatelska wie czego my chcemy. Możemy domagać się również „wysłuchania” w Sejmie. Zapewnił nas, że poinformuje Prezesa OZ o wynikach konsultacji w klubie nad  projektem ustawy o ogrodach działkowych Platformy Obywatelskiej.

 

Jolanta Elicka

Prezes ROD im. Nafta w Pile

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.