Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawcze rodzinnych ogrodów działkowych - 22.03.2013

W dniu 16 marca 2013 roku 90 działkowców rodzinnego ogrodu działkowego „Relaks" w Brzegu zebrało się, aby w odświętnie udekorowanej sali flagami i symbolami Polskiego Związku Działkowców, dokonać oceny działalności Zarządu ROD za rok 212 i przyjąć założenia do planu pracy oraz preliminarz finansowy na 2013 rok.

W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD Pan Roman Żurkowski, który szeroko omówił aktualną sytuację w Związku, projekty ustaw o ogrodach działkowych obcji politycznych - „Solidarna Polska", Sojusz Lewicy Demokratycznej i założenia do projektu ustawy Platformy Obywatelskiej.

Zebranie zostało przygotowane i przeprowadzone perfekcyjnie, wszystkie dokumenty i projekty uchwał opracowane poprawnie, sprawozdanie Zarządu ROD opracowane bardzo szczegółowo i zawierało informacje merytoryczne. Dokonano oceny działalności aktywu ROD ws promowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD - pod którym podpisało się z poparciem 520 osób na 355 działek. Wynik ten zasługuje na duże uznanie i podziękowania. Walne zebranie jednogłośnie przyjęło apel do wysłania stanowiska uczestników zebrania do Premiera Rządu i Przewodniczących Klubów Parlamentarnych o jednoznaczne wypowiedzenie się po stronie działkowców - 925 tysięcy podpisów - i poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Roman Żurkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.