Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja „Ogrody – przestrzeń nieskażona” - 22.03.2013

21 marca w Warszawie odbyła się I Mazowiecka Konferencja „Pamiętajmy o ogrodach” – „Ogrody – przestrzeń nieskażona”. Organizatorem było Stowarzyszenie EkosystEM – Dziedzictwo Natury. Honorowy patronat nad konferencją objął prezes PZD Eugeniusz Kondracki, zaś patronem medialnym został miesięcznik „działkowiec”.

Zebranych powitał Stanisław Kolbusz – prezes Stowarzyszenia, który nakreślił ideę konieczności poznawania i wykorzystania mikroorganizmów w służbie człowieka i środowiska. Głos zabrał również prezes PZD, Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że dbałość o jakość i bioróżnorodność środowiska nie jest niczym nowym dla działkowców. „Cieszę się, że Stowarzyszenie podejmuje tematy, które nas wszystkich dotyczą – biologizacji. My jako działkowcy stawiamy i realizujemy dokładnie te same cele. Chcemy żyć w zgodzie z przyrodą, zdrowo się odżywiać, stronimy od chemii i nadmiernego nawożenia”. Podkreślił, że temat bioróżnorodności jest od dawna omawiany i wdrażany nie tylko w polskich ogrodach działkowych. Międzynarodowe Biuro Ogrodów Rodzinnych i Działkowych z siedzibą w Luksemburgu uznało dbanie o bioróżnorodność jako priorytetowe zadanie każdego działkowca. Zapewnił, że również Polski Związek Działkowców podejmuje wiele działań w tym zakresie. „Walczymy we wspólnej sprawie – chcemy zachować zieleń w naszych miastach, tętniącą życiem, z mnogością organizmów żywych, zostawić to co najlepsze dla nas i przyszłych pokoleń”. Przypomniał też o zagrożeniach istnienia ogrodów działkowych – „szkoda, że niektórzy chcą likwidacji ogrodów, enklaw przyrody. Szkoda, że do Polski tak wolno docierają trendy, które na Zachodzie są już docenione i świetnie rozwinięte...”.

Uroczyste otwarcie: po lewej Stanisław Kolbusz - Prezes Stowarzyszenia EkosystEM oraz Eugeniusz Kondracki - Prezes PZD, który objął też honorowy patronat nad konferencją

Na konferencji zaprezentowano wiele ciekawych tematów m.in.: „Biologizacja szansą na bioróżnorodność i zdrowe życie”; „Innowacyjne bionawozy azotowe i mikroelementowe”; „Pożyteczne mikroorganizmy w kompostowaniu oraz rewitalizacji stawów i oczek wodnych”, „Nowoczesne technologie kontra chemia”. Przedstawione tematy dotyczył nie tylko wykorzystania mikroorganizów w uprawie roślin i rewitalizacji gleby ale także w gospodarstwie domowym, we wspieraniu zdrowotności człowieka i zwierząt domowych, uzdatnianiu wody pitnej. Dr Zbigniew Jarosz – członek kolegium redakcyjnego „działkowca” i pracownik naukowy UP w Lublinie, zaprezentował wykład „Jakość gleb i produktów roślinnych w ogrodach działkowych”. Wnioski jakie wysnuł na podstawie przeprowadzonych badań są jednoznaczne – „produkty roślinne pochodzące z działkowych upraw są zdrowsze od tych zakupionych w sklepie, zawierają mniej metali ciężkich, azotanów oraz fosforanów”. To dobra wiadomość dla wszystkich działkowców!

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko „osób z branży”. Uczestniczyło w niej również wielu instruktorów społecznej służby instruktorskiej, którzy zdobytą wiedzę przeniosą dalej – do ogrodów działkowych.

Rośnie zainteresowanie ośrodków naukowych, organizacji społecznych a także samego społeczeństwa rolą i znaczeniem ogrodów działkowych. Również ta konferencja jest wyrazem tego widocznego już trendu. Zarówno PZD, jak i redakcja „działkowca”, będą obecne na tego rodzaju imprezach, ponieważ jakość wypoczynku i zdrowego życia jest nam szczególnie bliska. Stosowanie naturalnych technologii przyjaznych środowisku, alternatywnych do biobójczej chemii, chroni bioróżnorodność naszych ogrodów, poprawia jakość naszego wypoczynku a także walory zdrowotne produkowanej tam żywności.

Małgorzata Majkowska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.