Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy spotkali się z posłem PO Andrzejem Bułą - 22.03.2013

W dniu 13 marca 2013 r. odbyło się z inicjatywy Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu, spotkanie przedstawicieli zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z  terenu Kluczborskiego, Namysłowa i Praszki z Posłem Andrzejem Bułą, reprezentującym Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej.   

Tematem spotkania była konsultacja obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przygotowana przez działkowców oraz inne projekty ustawy dotyczące ogrodnictwa działkowego, przygotowane przez „Solidarną Polskę”, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz założenia do projektu ustawy przygotowany przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Wiceprezes ROD „Przyszłość” w Namysłowie Roman Żurkowski przedstawił aktualną sytuację w ogrodach działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ws ustawy o ROD z 2005 roku.

Działkowcy i ogrody działkowe od 100-lecia miały umocowany status prawny, ruch działkowy rozwijał się zgodnie z prawem i olbrzymim zapotrzebowaniem społecznym – obecnie najwyższe władze państwowe zamierzają pozbawić ich nabytych praw i ingerują bardzo głęboko w  wewnętrzne sprawy organizacji pozarządowej i chcą, aby uległ likwidacji nasz Związek i  pozbawić go spraw majątkowych – na które składa się dorobek życie rodzin działkowych.

Po tym wystąpieniu Pan Poseł zadawał wiele pytań m.in. o wysokość opłat wnoszonych do Związku przez działkowca, o ilość gruntów będących w wieczystym użytkowaniu, w użytkowaniu i ile gruntów jest w posiadaniu PZD oraz czy ogrody wnoszą opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – na te pytania odpowiadali uczestnicy spotkania, wyjaśniając, że gminy nam w ogóle nie pomagają, a cały rozwój ogrodów odbywa się ze środków własnych działkowców i ze składki członkowskiej.

Pan Poseł wypowiedział się, że wiele nie wie o projekcie ustawy o  ogrodach działkowych przygotowanym przez Klub Parlamentarny PO. Odniósł   się do wywiadu udzielonego przez Posła Huskowskiego Gazecie Wyborczej w sprawie projektu ustawy o ROD, której jest głównym animatorem – że najlepiej, aby projektodawca spotkał się bezpośrednio z działkowcami – co obiecał doprowadzić do skutku. Ponadto zapewnił, że w miarę swoich możliwości udzieli poparcia naszym rozwiązaniom, ale dodał, że prawdopodobnie nie uciekniemy od płacenia podatków i przyznał, że ingerencja projektodawców w strukturę Polskiego Związku Działkowców  jest wysoce nieuzasadniona. Uzgodniono, że spotkanie z Posłem Huskowskim nastąpi w kwietniu, po świętach wielkanocnych.

Prezes ROD „Kościuszki” w Kluczborku Janusz Rogoża, Edward Szaniec z  Praszki i Stanisław Medyk z Namysłowa, dziękują Panu Posłowi Buła za bardzo konstruktywne spotkanie wręczyli mu obywatelski projekt ustawy o ROD oraz album p.t. „Vademecum działkowca”. Spotkanie upłynęło w miłej i zrozumiałej dla obu stron atmosferze.

Roma Żurkowski

Wiceprezes ROD "Przyszłość" w Namysłowie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.