Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD - 21.03.2013

Aktualna sytuacja ogrodów i Związku, a zwłaszcza dalsze działania jakie należy prowadzić, by nie została zniweczona kampania promocyjna obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a sam projekt pomyślnie przeszedł drogę legislacyjną w Sejmie i stał się obowiązującym prawem były najważniejszym tematem siódmego posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, które odbyło się w dniu 13 marca br.

Przyjęta została uchwała określająca program działań w tym zakresie.  Członkowie OZŁ PZD wypowiedzieli się również w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. W jednogłośnie podjętym stanowisku wskazali na konieczność istnienia ogólnopolskiej organizacji skupiającej działkowców, jako najbardziej reprezentatywnego i sprawdzonego modelu działania ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.  Omawiając temat dalszej promocji projektu obywatelskiego członkowie OZŁ odnieśli się do konkurencyjnych propozycji Solidarnej Polski i zespołu posłów Platformy Obywatelskiej. Powyższe rozwiązania jako niebezpieczne dla istnienia ogrodów i praw działkowców nie powinny znaleźć uznania wśród posłów i zostać odrzucone przez Sejm, o co członkowie OZŁ zaapelowali w dwóch kolejnych stanowiskach.

W porządku obrad posiedzenia znalazł się również punkt dotyczący realizacji programu modernizacji  działek w ROD. Program także w roku bieżącym będzie jednym z ważniejszych obszarów aktywności Związku. W dalszym ciągu prowadzone będą działania zmierzające do poprawy funkcjonalności i estetyki ogrodów.

Posiedzenie było poświęcone także  ocenie działalności Okręgowego Zarządu w 2012 roku i planom na rok bieżący.

Jednogłośnie podjęte zostały uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej OZŁ, a także dotyczące przyjęcia planu pracy i preliminarzy finansowych na rok 2013.

 

KK.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.