Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

V posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD - 20.03.2013

W dniu dzisiejszym odbyło się V Posiedzenie OZ Śląskiego PZD. Posiedzenie otworzył Prezes OZ.Śl. Pan Jerzy Leśniak, który powitał; Posła SLD Pana Zbigniewa Zaborowskiego, Kierownika Działu Prezydialnego KR PZD Pana Marka Pytkę oraz pozostałych uczestników posiedzenia.

Po przywitaniu oraz podziękowaniu wszystkim, którzy złożyli podpis pod Projektem Obywatelskiej Ustawy o ROD przekazał głos W-ce Prezesowi OZ Śl. Panu Michałowi Krawczykowi celem dalszego prowadzenia posiedzenia. Następnie zabrał głos Pan poseł Zbigniew Zaborowski, który w swym wystąpieniu zapewnił, że klub parlamentarny SLD popiera Obywatelski Projekt, bo jest to dobry projekt, który zabezpiecza interesy działkowców a zarazem uwzględnia postulaty wyroku TK. Następnie podziękował za zaproszenie i zapewnił, że przyjmie każde zaproszenie od działkowców, gdy na to pozwoli mu czas. Po tym wystąpieniu Prezes OZ.Śl. podziękował Panu Posłowi za poparcie naszych działań i naszej Ustawy o ROD.

Następnie w imieniu Prezesa OZ.Śl. Dyr. Biura Pan Zbigniew Łuń odczytał Referat, w którym zostały przedstawione dotychczasowe działania OZ.Śl. szczególnie te, które promowały projekt Obywatelskiej Ustawy o ROD, oraz przedstawił Program Działań Promocyjnych Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD na III- V.2013r., który będzie się opierał na spotkaniach i naradach z udziałem posłów i senatorów wszystkich opcji politycznych. Po tym wystąpieniu zabrał głos Kierownik Działu Prezydialnego KR PZD, który w swym wystąpieniu omówił aktualną sytuacje w PZD i jakie są prowadzone prace w promowaniu Projektu Obywatelskiej Ustawy o ROD w trakcje wystąpienia odpowiadał na zadawane pytania. W dalszej kolejności OZ.Śl zatwierdził sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012r, które zostało pozytywnie przyjęte przez OKR. Zatwierdzono preliminarz finansowy na 2013r.przyjęto do realizacji plan pracy OZ.Śl. na 2013r.Następnie Mateusz Macianty odczytał list do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów RP, który został podpisany przez wszystkich uczestników narady. ( List w załączeniu poniżej).

Na zakończenie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Piotr Mioduszewski odczytał Uchwały i Wnioski wynikające z dzisiejszego posiedzenia, które zostały przyjęte jednogłośnie.

 

 Źródło i zdjęcia  Jan Pękala

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.