Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poznańscy działkowcy posumowali miniony rok i przyjęli plany działania na rok bieżący - 15.03.2013

W Domu Działkowca ROD im. J. Mazurka obradowali 13 marca br. członkowie Okręgowego Zarządu PZD wraz z przewodniczącymi powiatowych, gminnych   i  dzielnicowych kolegiów prezesów. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący okręgowych komisji rewizyjnej i rozjemczej oraz zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Piotr Walkowski z PSL oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa z  Urzędu Miasta Jan Marek Stachowiak.

Pomimo zaproszenia 6 posłów Platformy  Obywatelskiej na spotkanie nie przybył żaden poseł. Wielka szkoda, bo działkowcy chcieli rozmawiać  o zamiarach partii rządzącej  w sprawie ustawy o ogrodach działkowych. Widać, że jeśli nie ma sie nic do zaproponowania działkowcom, to lepiej zignorować zaproszenie... Ale czy na tym ma polegać sprawowanie mandatu poselskiego przez wybrańców narodu? Znaczna cześć posiedzenia zajęła sprawa przyszłości ogrodnictwa działkowego w naszym kraju w świetle oczekiwania na nowa ustawę, która powinna stworzyć warunki do korzystania z działek na lata i która powinna zabezpieczyć ochronę prawną działkowcom i ogrodom. Tego oczekują polscy działkowcy, którzy poparli Obywatelski Projekt Ustawy ponad 920 tysiącami podpisów.  By projekt mógł być uchwalony musi powstać koalicja parlamentarna, która poprze projekt. Tymczasem do Sejmu RP trafił daleki od oczekiwań działkowców projekt Solidarnej  Polski (czytaj odświeżony nieznacznie projekt posła Dery z 2009r.) oraz zapowiadany jest równie niekorzystny projekt PO. Jedyni klub SLD złożył własny projekt zbieżny z Projektem Obywatelskim i oczekiwaniami działkowców.

Dyskusja nad projektami zdominowała obrady po wprowadzeniu do tematu przez prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwę. Zabierający głos Poseł Walkowski, który z ramienia PSL stał sie reprezentantem klubu do współpracy   z działkowcami jednoznacznie wsparł nasze dążenia i oczekiwania. Stwierdził m.in.: "Dziwię się, że kwestia przyszłości waszej „Zielonej Ojczyzny” jest przedmiotem walki politycznej. Przecież ogrody działkowe to wartość dodana do walorów miasta. Jak to sie stało, że politycy niemal wszystkich partii podczas I Kongresu PZD zapewniali  z mównicy Sali Kongresowej o swoim poparciu dla działkowców i Związku? Ale to było przed wyborami parlamentarnymi... Mój klub nie zmienia poglądów na problemy ogrodnictwa działkowego pomimo zmiany kierownictwa partii. Opracowaliście własny projekt ustawy. Przekonałem kolegów z klubu, że nie ma potrzeby zgłaszać własnego projektu. Oczywistym jest, że może nastąpić potrzeba wniesienia korekt do projektu, ale jego zasadnicza treść nie powinna budzić kontrowersji. Uważam, ze wobec wielości projektów i wagi problemu powinna zostać powołana w Sejmie specjalna  komisja. Będę pracował w tej komisji z ramienia PSL. Spotykam się i będę nadal spotykać się z działkowcami z Wielkopolski, ale też z Dolnego Śląska by w pełni wyrobić sobie pogląd na temat waszych oczekiwań. Jestem przekonany, że działkowcy obronią przyszłość swoich ogrodów działkowych". Poseł przekazał także pozdrowienia od ministra Stanisława Kalemby oraz Prezesa PSL Janusza Piechocińskiego. Wystąpienie Pana Posła zostało odebrane z satysfakcja i aplauzem zebranych na sali działkowców. Kolejni dyskutanci wypowiadali się z dużym emocjonalnym zaangażowaniem, podkreślając, że lekceważenie oczekiwań działkowców jest lekkomyślnością polityków i że czuja sie oszukiwani przez niektóre partie polityczne. Prezes ROD im. Dobrzyckiego z Obornik Jan Molski  wypowiedział się za koniecznością dalszych spotkań z parlamentarzystami wszystkich ugrupowań, by przekonywać ich do naszych racji. Przekazał także pozdrowienia od posła R. Ajchlera.  Także Dyrektor Marek Stachowiak po raz kolejny zapewnił o życzliwości Miasta dla działkowców i potwierdził, że dla miasta jest korzystniejszym prowadzenie rozmów o ogrodach z jednym silnym partnerem niż z wieloma rozdrobnionymi organizacjami. Przekazał również pozdrowienia od Prezydenta R. Grobelnego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.  Prezes ROD im. A. Mickiewicza w Mosinie w emocjonalnym wystąpieniu stwierdził, że działkowcy czuja się okradani ze swojego dorobku, na który przez lata pracowali. Dyskutowano także nad opiniami wydanymi przez organa państwa do projektu Solidarnej Polski. Mecenas Katarzyna Żyrko przedstawiła stanowiska wyrażone wobec projektu, które wykazały jego ułomności czy nawet wiele niekonstytucyjnych zapisów. Jest to dowód, że działkowcy maja racje oceniając negatywnie ten projekt. 

Prezes ROD im M. Kopernika w Śremie F. Tomczak podziękował Posłowi Walkowiakowi za zaprezentowane stanowisko i wyraził zadowolenie, że w osobie Pana Posła zyskujemy kolejnego oddanego sprawie sojusznika. Podkreślano także w dyskusji wagę kampanii sprawozdawczej w ROD, która powinna być kolejna okazja do zapoznawania działkowców z naszym projektem i innymi konkurencyjnymi projektami , ale także okazją do zdobywania dalszego poparcia dla Projektu Obywatelskiego, które powinno wyrażać się podejmowanymi stanowiskami, listami i apelami. Zebrani przyjęli dwa stanowiska: Apel do parlamentarzystów w sprawie oparcia projektu obywatelskiego oraz Stanowisko w sprawie projektu ustawy PO. (czytaj tutaj 1,2,3)

 

W drugiej części posiedzenia zebrani przyjęli sprawozdanie OZ za 2012r oraz  plan pracy i preliminarz finansowy na 2013r.  Załącznikiem do planu pracy jest Program Promocji Projektu Obywatelskiego Ustawy o ROD. Dyskutując nad programem działania Okręgu Zdzisław Szkutnik zwrócił uwagę na potrzebę dalszej prezentacji ogrodnictwa działkowego na forum naukowym oraz wyraził żal, że ubiegłoroczna inicjatywa Okręgu w sprawie organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej nie znalazła wsparcia ze strony KR PZD. Odnosząc sie do działalności medialnej zaproponował opracowanie okręgowej gazetki działkowej, która mogłaby być wydana w formie elektronicznej z częstotliwością 1-2 wydań rocznie. Podniósł także problem koniecznej poprawy samorządności w niektórych ogrodach oraz potrzebę dalszych działań nad utrzymaniem funkcji działki i ogrodu.   Z wielką troską i obawą przyjmowano preliminarz finansowy wskazując na ciągle rosnące koszty obrony ogrodów w związku z coraz liczniejszymi roszczeniami byłych właścicieli, którzy dochodzą swoich roszczeń na drodze sadowej. I bez znaczenia jest dla sądów fakt, że winę za wprowadzenia na teren działkowców ponoszą najczęściej poprzednicy dzisiejszej władzy samorządowej, którzy wydawali wadliwe decyzje lokalizacyjne ogrodom. Nie zrezygnowano jednak w planach z ważnych działań promocyjnych, jak choćby działalność konkursowa, modernizacja działek i ogrodów, poprawa estetyki  i funkcjonalności Domów Działkowca.

Sporo miejsca poświecono sprawie kończącej się  budowy odtwarzanego ogrodu Euro 2012, w którym działki otrzymują nie tylko działkowcy ze zlikwidowanych przez miasto ogrodów, ale także działkowcy, którzy trącą swoje działki bez odszkodowań z ogrodów objętych roszczeniami osób prywatnych. Dla tych  ostatnich działkowców jest to jedyna rekompensata za utracony majątek, którą stara się im zapewnić Polski Związek Działkowców.

 

Opracował TAD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.