Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego - 14.03.2013

W dniu 13 marca 2013r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów Zarządów ROD województwa świętokrzyskiego. Narada miała na celu omówienie najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i organizacją Ogrodów oraz pracą właściwych jednostek organizacyjnych ROD.

            Zebranych przywitał Prezes OZŚ PZD inż. Zygmunt Wójcik, oddając następnie głos Dyrektorowi Biura OZ Janowi Stańczykowi, który naświetlił Prezesom aktualną sytuację Związku. Omówiony został dotychczasowy przebieg inicjatywy ustawodawczej, a także propozycje przedstawiane przez ugrupowania polityczne. Dyrektor przybliżył również efekty rozmów z lokalnymi Posłami oraz samorządowcami w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Podkreślono rangę i znaczenie tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczych jako najlepszego źródła informacyjnego dla użytkowników działek w przedmiocie aktualnych zagrożeń. Efektem debaty nad tymi bardzo ważnymi w obecnym czasie sprawami były powzięte wspólnie przez zebranych stanowiska:

 

 

            W dalszej kolejności przedmiotem obrad Prezesów były Uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD dotyczące priorytetowych w aktualnym okresie spraw dla ogrodów i Związku, a mianowicie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD  i spraw najbardziej bieżących: inwestycji i remontów oraz śmieci i spalania odpadów na terenie działek. Po ich omówieniu ogłoszono zaplanowane na bieżący rok konkursy aktywizujące działkowców, m.in. „Wzorowa Działka Roku 2013” i „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2013”.

            Następna część zebrania dotyczyła spraw organizacyjnych związanych z pracą Zarządów ROD: Uchwały Prezydium KR w sprawie zasad udzielania przez Prezydia OZ zgody Zarządom ROD na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu, zasad i trybu pracy Kolegiów, oraz innych dotyczących m.in. podróży służbowych, świadczeń pieniężnych czy przyznawania nagród za pracę społeczną. Skupiono się także na przepisach Uchwał Prezydium KR w sprawach członkostwa w Związku, czyli wzoru deklaracji członkowskiej, opłaty inwestycyjnej czy niezwykle ważnej w kwestii zamieszkiwania i zameldowania na terenach działek ROD. Omówiono również kwestie praktyczne w zakresie zagospodarowania ogrodów i działek, kładąc szczególny nacisk na ponadnormatywne budownictwo w ROD.

            Podczas ostatniej części spotkania poruszone zostały zawsze aktualne i istotne kwestie finansowe. Sporo uwagi poświęcono Funduszowi Rozwoju ROD, skupiając się na analizie dotyczących go Uchwał Prezydium KR PZD. Omówiony został także Otwarty i Długofalowy Program Rozwoju i Modernizacji ROD. Debatę nad sprawami finansowymi zamknął temat Funduszu Statutowego.

 

 

                                                                                  /-/ Anna Ślusarczyk

                                                                                  Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio