Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z OZ Mazowieckiego spotkali się z politykami i samorządowcami - 14.03.2013

10 marca br. w ROD „Raj”na warszawskim Targówku odbyło się spotkanie działkowców z posłami, senatorami oraz przedstawicielami samorządu związanymi z tą dzielnicą. Celem spotkania było omówienie i przybliżenie gościom bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodów działkowych i trudnej sytuacji PZD po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Organizatorem spotkania był zarząd ROD „RAJ” reprezentowany przez Prezes Małgorzatę Osińską. W spotkaniu wzięli udział: Radna m st. Warszawy Pani Alicja Żebrowska (PiS), Pan Senator Marek Borowski (SDPL), Pan Poseł Andrzej Rozenek (RP), Radny dzielnicy Targówek Pan Daniel Wargocki (PO), Radny dzielnicy Wola Pan Paweł Pawlak (SLD), a także wieloletni radni: Witold Harasim, Ryszard Kędzierski, Jacek Pużuk i Paweł Lisiecki. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali i zapoznali się z obywatelskim projektem ustawy o ROD. Okręgowy Zarząd Mazowiecki reprezentował Wiceprezes Pan Stanisław Zawadka oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OZM Pani Anna Chmielak. Na spotkanie licznie (około 100 osób)  przybyli także działkowcy z różnych ogrodów położonych na warszawskim Targówku.

Na wstępie głos zabrał Wiceprezes OZM Pan Stanisław Zawadka podkreślając ogromne znaczenie ogrodów działkowych dla licznej grupy społecznej jaką są działkowcy. Nawiązał do długiej historii ruchu działkowego w Warszawie i wspomniał o zakusach na zlikwidowanie PZD z jakimi mieliśmy do czynienia już w przeszłości. Omówił także problem jaki powstał dla działkowców po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w lipcu 2012 roku oraz przedstawił działania podjęte przez PZD w celu obrony ogrodów, które nierzadko są treścią życia wielu ludzi. Wspomniał o powstaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz o akcji zbierania podpisów poparcia dla projektu ustawy. Wiceprezes OZM apelując do polityków o odrzucenie sporów politycznych i znalezienie rozwiązań, które nie będą krzywdziły działkowców, wyraził jednocześnie zaniepokojenie propozycjami Platformy Obywatelskiej.

Przedstawiciel SLD, Radny Paweł Pawlak w swoim wystąpieniu zachęcił działkowców do stałego wywierania presji  na polityków i władze samorządowe. Według niego działkowcy muszą wziąć swoje sprawy we własne ręce. Wspomniał także o zakusach deweloperów na atrakcyjnie położone grunty, na których funkcjonują ogrody działkowe. Radny Pawlak zwrócił uwagę na problem planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny ujmować ogrody działkowe i właśnie na samorządy tworzące plany należy wywierać presję np. poprzez spotkania, apele, manifestacje. Zapewnił także działkowców o całkowitym poparciu przez SLD obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Wyraził też opinię, iż akcja zbierania podpisów była bardzo potrzebna i miała bardzo duże znaczenie.

 

Poseł Andrzej Rozenek z Ruchu Palikota zadeklarował całkowite poparcie swojego ugrupowania dla sprawy działkowców. Wspomniał, że władze powinny zawsze starać się najpierw rozważyć inne możliwości, a dopiero w ostateczności likwidować ogrody i tylko za właściwym odszkodowaniem. Poseł Rozenek dodał też, iż do monitorowania sprawy działkowców zostanie wyznaczonych dwóch radnych, a Ruch Palikota nie pozwoli aby działkowcom stała się krzywda.

Senator Marek Borowski (SDPL), który od lat jest działkowcem stwierdził, że jego zdaniem sprawy ustawy obywatelskiej nie idą najlepiej. Najważniejszą rolę będzie odgrywał czas, którego nie zostało wiele na uchwalenie nowej ustawy o ROD. Nowa ustawa powinna być uchwalona do wakacji aby mogła realnie wejść w życie w styczniu 2014. Z tego względu należy wywierać stały nacisk na posłów aby wprowadzić właściwe tempo prac na projektami ustaw. Senator Borowski poinformował też, że według jego wiedzy projekty ustaw, które złożyły Solidarna Polska i SLD oczekują na pierwsze czytanie, natomiast projekt obywatelski jest na etapie konsultacji. Stwierdził także, że sprawa uchwalenia  ustawy jest kluczowa i zaapelował do Posła Rozenka oraz innych posłów o zabieganie w Sejmie aby sprawa ustawy o ROD jak najszybciej trafiła pod obrady. Zaproponował też, aby nad ustawą pracowały specjalne komisje, które miałyby zakreślony konkretny termin na zakończenie sprawozdań aby można było zdążyć uchwalić ustawę we właściwym terminie. Zdaniem senatora SDPL problemem są też braki w planach zagospodarowania przestrzennego. Najlepszym rozwiązaniem dla ogrodów byłby zapis o terenach zielonych urządzonych. Partie polityczne popierające ustawę obywatelską powinny unikać sporów politycznych i razem wpłynąć na tempo prac nad ustawą w Sejmie. Istnieje bowiem obawa, że sprawa działkowców stanie się przedmiotem przeciągających się w czasie gier politycznych i brak czasu spowoduje powstanie ustawy-bubla. Natomiast jeśli ustawa nie powstanie na czas, samorządy z ogrodami będą mogły zrobić wszystko.

Na zakończenie Wiceprezes OZM podziękował za poparcie przedstawicielom partii politycznych oraz zaapelował do PO o rozwagę i poszukiwanie rozwiązań, które nie skrzywdzą działkowców. Przypomniał też, że wiele ogrodów powstało z nieużytków dzięki wieloletniej pracy działkowców. Dlatego też ważne jest aby nie nakładać na działkowiczów opłat z tytułu użytkowania ogródków. Zachęcał także działkowców do zgłaszania opinii i wywieranie nacisku na polityków i rządzących. Potrzebna jest jedna duża organizacja broniąca spraw działkowców ponieważ rozdrobnienie nie służy sprawnemu działaniu. Ogrody służą ludziom starszym i młodym, a ogrodnictwo działkowe jest dla wielu jedyną dostępną formą spędzania wolnego czasu.

W czasie spotkania padało także wiele pytań i opinii ze strony zebranych działkowców. W ich wystąpieniach przewijały się apele o rozważne podejście do sprawy ogrodów działkowych, które bardzo często są jedyna forma rekreacji i wypoczynku dla osób niezamożnych. Przeważały także głosy, że problem działek i ich użytkowania jest na tyle bardzo ważną kwestią społeczna. Nie należy przeliczać go na pieniądze, na które niektórzy politycy chcą zamienić grunty, gdzie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe.

oma

(źr fot: Wikipedia)

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio