Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z Trzcianki spotkali się z posłami Platformy Obywatelskiej Marią Janyską i Adamem Szejnfeldem - 04.03.2013

Pełniący obowiązki Burmistrza Trzcianki Pan Piotr Birula zaprosił zainteresowanych na spotkanie z posłami Platformy Obywatelskiej. Spotkanie odbyło się w dniu 27 lutego w sali kinowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy pełnej frekwencji. Tematem spotkania były zmiany legislacyjne dotyczące użytkowania ogrodów działkowych.

Wystąpienie posła Adama Szejnfelda.

Celem spotkania jest pozyskanie opinii w zakresie oczekiwań działkowców co do nowej ustawy . Jakie oczekiwania i obawy mają działkowcy. Jesteśmy otwarci na dyskusję.

Wg nas, (PO) fundamentem nowej ustawy (głównymi filarami),  wokół których winna toczyć się  dyskusja są:

  • Bezpieczeństwo w posiadaniu działki  (nikt nie zabierze działki i nie stworzy się  warunków, aby ją odebrać).

Umowa na 25 lat przedłużana niemalże automatycznie na kolejne lata. Działkowiec może być wywłaszczony tylko wówczas, kiedy działka będzie przeznaczona na cel publiczny, za słuszne odszkodowanie. Likwidacja ogrodu tylko na cel publiczny, gmina zapewnia teren zastępczy i ponosi koszty organizacji nowego ogrodu.

  • Bezpieczeństwo ekonomiczne

Opłaty powinny być utrzymane na dotychczasowym poziomie. Podatki powszechne dotyczyć winny również działkowców. Każdy właściciel (posiadacz nieruchomości) ponosi daniny publiczne w postaci podatków. Nie jesteśmy za opłatami od wartości gruntu, skłaniamy się raczej do opłaty czynszowej lub do określenia wartości maksymalnej, pozostawiając decyzję co do wielkości opłaty gminom. Działkowiec nie powinien być zaniepokojony, że nie będzie go stać na ponoszenie opłat za użytkowanie działki i będzie musiał ją opuścić. Adresatem opłat z tytułu użytkowania działki będzie gmina.

  • Samoorganizowanie się działkowców

Wybór reprezentacji ogrodu, aby była sprawna i działała zgodnie z Konstytucją, tak by dzisiejsze „status quo” nie było zachowane.

 

Zygmunt Czarny – ROD „Słonecznik” w Trzciance:

Działania prowadzone przez PO mają charakter polityczny, zmierzający do likwidacji PZD, jako organizacji minionej epoki. Projekt obywatelski ustawy o ROD przed poddaniem go procedurze legislacyjnej uznawany jest przez niektórych posłów PO za niekonstytucyjny!!! Negatywnie ustosunkował się do propozycji Posła Huskowskiego i Niesiołowskiego, którzy wprowadzają zamieszanie wśród działkowców i obawy, co do przyszłości funkcjonowania ogrodów. Jestem przeciwny nacjonalizacji i komunalizacji mienia ogrodu, które powstało wysiłkiem działkowców i za ich skromne pieniądze. Założenia do projektu ustawy PO to „uszczęśliwianie działkowców na siłę”. Nawiązując do wizyty Posła Szejnfelda i Senatora Augustyna, w jego ogrodzie mówi: „zapewnialiście wtedy, że działkowcom nie stanie się krzywda, a teraz jesteście obojętni wobec naszych propozycji”. Dalej powiedział: „dotychczasowa nasza walka miała charakter publicznej debaty, podczas dwóch Kongresów w Warszawie. Mieliśmy wtedy Wasze poparcie. A może chodziło Wam tylko o nasze głosy wyborcze?  Nie popieraliśmy dotychczas i nie stosowaliśmy burd w dochodzeniu prawdy. Jednakże, obecnie należałoby rozważyć taką ewentualność i przyłączyć się do protestów zapowiadanych przez Przewodniczącego Solidarności, Pana Dudę”!!.

Andrzej Cija – Radny Rady Miejskiej Trzcianki

Chciałby wiedzieć jakie są założenia PO do projektu ustawy, którego jeszcze nie ma, mimo że od wyroku TK upłynęło już ponad 7 miesięcy. Jest przeciwny oddaniu władztwa nad ogrodami gminom. Pyta się Posła: „jeżeli mówicie, że są to konsultacje z działkowcami to nad czym mamy toczyć dyskusje!. Pomijacie w dyskusji projekt obywatelski, a swojego nie macie!. Powiedzcie wprost, z czym się zgadzacie, a w czym jesteście przeciwni. Co jest dobre, co  złe i co należałoby poprawić”.

Włodzimierz Ignasiński - Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki, działkowiec z kilkunastoletnim stażem w ROD „ Transportowiec” Trzcianka

Jest zawiedziony spotkaniem. Oczekiwał, że wypowiedzi posłów PO uspokoją działkowców i dalej w spokoju będą mogli oni uprawiać swoje działki. Pyta się,  co z altanami? Apeluje do posłów: „ tworzymy (działkowcy) społeczeństwo obywatelskie, nie róbcie nic, co mogłoby tą społeczność rozbić”. Dalej pyta: „a może Waszym celem jest rozbić to, co funkcjonuje dobrze!!” apelując: „ nie burzcie tego społeczeństwa”. W odpowiedzi poseł Szejnfeld zapewnia, że integralność ogrodu będzie zagwarantowana.

 

Edward Joachimiak – radny RM, działkowiec ROD „Słonecznik” w Trzciance.

 

PZD wyraził swoją wolę w opracowanym projekcie ustawy. Chciałby usłyszeć założenia do projektu ustawy PO. Proponuje, aby spotkanie odbyło się powtórnie, kiedy PO przedstawi swój projekt i wtedy będzie można toczyć merytoryczną dyskusję. Odpiera zarzuty posła, że chciałby przede wszystkim rozmawiać z działkowcami, ponieważ zna już opinie prezesów ogrodów. Mówi, że prezesa darzy zaufaniem, ponieważ został przez niego wybrany i jest jego reprezentantem, na wzór rady miejskiej, gdzie reprezentantami mieszkańców są radni.

 

 

Andrzej Palczyński – działkowiec ROD „Malwa”

Pyta się posła, czy była prowadzona symulacja kosztów związanych z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących ogrodów? Jest zaniepokojony ewentualnym wzrostem kosztów z tytułu użytkowania działki. W odpowiedzi otrzymuje zapewnienie, że suma opłat za działkę nie powinna rażąco odbiegać od obecnych. Jeżeli będą koszty związane z wprowadzeniem nowych przepisów, to poniesie je Skarb Państwa, ale póki co, takie koszty nie są przewidywane.

 

Marian Praczyk – Prezes OZ PZD w Pile

Najbardziej bolą nas założenia do projektu posła Huskowskiego i Niesiołowskiego, a zależy nam na zachowaniu dotychczasowych uprawnień działkowców. Założenia te są dla nas nie do przyjęcia! Chcemy zabezpieczyć dobre przepisy dla działkowców. Oczekujemy od Państwa (posłów) jednoznacznej informacji, czy pogorszy się sytuacja działkowców, czy tez nie i co z opłatami? Chciałbym, abyście bronili naszej ustawy, o czym nas zapewnialiście, kiedy u władzy był PiS. Pomimo trudnych warunków i niesprzyjającego okresu zebraliśmy niemalże milion podpisów pod projektem obywatelskim, a w naszym okręgu prawie 16 tysięcy. Nasz projekt popierają władze samorządowe naszego okręgu, z którymi odbyliśmy spotkania. Nikt nie był przeciwny. Rozpoczynamy zebrania sprawozdawcze z działkowcami. Chcemy na nie pójść z propozycją, jaką ma PO. Nam działkowcom zależy na ustawie dobrze służącej całej społeczności działkowej tak jak to proponujemy w naszym „obywatelskim projekcie…”.

 

Piotr Birula – pełniący obowiązki Burmistrza Trzcianki

Podziękował za merytoryczny charakter dyskusji w przekonaniu, że bez konsultacji                        z działkowcami nowa ustawa nie byłaby dobra. Zapewnił posłów, że jeżeli decyzje o opłatach podejmowała będzie gmina, to w Trzciance będą one na dotychczasowym poziomie. Podkreślił, że władze gminy nie są zainteresowane tym, by ogrody działkowe przynosiły dochody, lecz aby działkowcy mieli gdzie wypoczywać. Chciałby, aby nowy projekt ustawy rozwiązał problem zamieszkiwania na działkach.

 

Marian Ostaszewski – członek Prezydium OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.