Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wrocławskie spotkanie działkowców - 04.03.2013

W dniu 02 marca 2013 r we Wrocławiu w sali konferencyjnej Hotelu “Mercury” odbyło się spotkanie działkowców okręgu wrocławskiego. W spotkaniu wzięło udział 477 działkowców ze wszystkich ogrodów działkowych znajdujących się we Wrocławiu oraz w 21 miastach i miejscowościach okręgu.

Tematem spotkania był obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych a także inne projekty ustaw dotyczące ogrodów działkowych wniesione do Sejmu RP oraz propozycje do ustawy opracowane przez zespół posłów PO pod kierunkiem posła  Stanisława Huskowskiego.

 

Zgromadzeniu działkowców przewodniczył Prezes OZ mgr Janusz Moszkowski. Na spotkanie przybył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dawid Jackiewicz. Gościem zgromadzenia był również mec. Tomasz Terlecki, Z-ca Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Pomimo wcześniejszego zaproszenia na spotkanie nie przybył nikt z 9 posłów Platformy Obywatelskiej. Działkowcy oczekiwali zwłaszcza na posła Stanisława Huskowskiego, który ostatnio tak chętnie wypowiadał się w mediach.

Na spotkanie z działkowcami nie przybyli więc posłowie PO Jarosław Charłampowicz, Michał Jaros, Roman Kaczor, Marek Łapiński, Sławomir Piechota, Ewa Wolak, Bogdan Zdrojewski i Maciej Zieliński, a posła Michała Jarosa reprezentował Dyrektor Jego Biura.

Jest to tym bardziej przykre, że do ostatniej chwili prowadzone były rozmowy w sprawie obecności posłów PO na spotkaniu. Działkowcy mieli prawo oczekiwać ich przybycia i ich wypowiedzi w kontekście przedstawianych propozycji Platformy Obywatelskiej do projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Brak obecności posłów Platformy Obywatelskiej w tak licznym zgromadzeniu przyjęto z dużym niezadowoleniem. Działkowcy w swoich wypowiedziach podkreślali, że posłowie PO obawiają się z nimi konfrontacji.

W swoich licznych, często emocjonalnych wypowiedziach jednoznacznie, negatywnie ocenili propozycje PO, które według nich zmierzają do likwidacji ogrodów i odebrania im obecnych praw, czego nie uczynił nawet Trybunał Konstytucyjny. Zwrócił na to uwagę, przedstawiciel ROD „Radość Życia” Pan Zbigniew Michalak, który zarzucił posłowi Huskowskiemu, że karze działkowcom budować altany na palach, że rozgłasza nieprawdziwe informacje jakoby ogrody blokowały inwestycje miejskie, budowę obwodnicy itp. Podkreślił, że poseł Huskowski lekceważy tak dużą społeczność, którą stanowią działkowcy i ich rodziny. Z wyżej wymienionymi tezami zgodził się także Pan Rogala z ROD „Obrońca” wskazując na dezorientacyjne opinie o ogrodach i działkowcach pojawiające się w mediach a szczególnie w prasie.

Tadeusz Minko z ROD „Czerwone Maki” zwrócił uwagę, że projekty PO i Solidarnej Polski zmierzają do likwidacji Związku i ogrodów. Posłowie po zebraniu tak dużej ilości podpisów powinni czuć się zobowiązani do uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy. Wszak to obywatele wybrali posłów aby ich reprezentować. Pan Stanisław Pietrzak z ROD „Dalie” stwierdził, że w całym tym zamieszaniu nie chodzi o działkowców tylko by sprzedać tereny ogrodów deweloperom. Podkreślił, że tu chodzi o ziemię, a walka tę „naszą ziemię” trwa już ponad 20 lat. Musimy bronić naszych praw i ogrodów. Pan Dariusz Maciaszek ROD „Zgoda” w Sycowie uznał, że obywatelski projekt ustawy jest bardzo dobry i powinien być uchwalony, inaczej ogrody będą likwidowane. Pan Stanisław Ortyl z ROD „Archimedes” -  zwrócił uwagę, że ogrody działkowe to miejsce odpoczynku po ciężkiej pracy, miejsce odstresowania, to kontakt z przyrodą dla ludzi mieszkających w blokowiskach. Władze w ogrodach wybierane są w najbardziej demokratycznej formie. Tam jest prawdziwa demokracja, do zarządów wybierani są ludzie najbardziej godni zaufania. Wskazał, że nie można odkładać naszej ustawy w Sejmie RP. Jerzy Karpiński z ROD „Radość” – byłem zbulwersowany jak traktuje się działkowców przed Trybunałem Konstytucyjnym. Działkowcom każe się czekać przed bramą a pseudostowarzyszenia wpuszcza się bocznym wejściem. Zarzucał posłowi Huskowskiemu, że z działkowcami rozmawia ze studia Polskiego Radia, podczas gdy wszyscy czekali na niego w siedzibie Związku. Nie chce a może boi się rozmawiać wprost z działkowcami i nie chce ich słuchać. Propozycje PO są zamachem na to co działkowcy wypracowali swoimi rękoma. Czesław Warych z ROD „Partynice” – stwierdził, że nie zgadza się z likwidacją Związku i przejęciem jego majątku, dlaczego chce się zlikwidować PZD? – przecież nie jest organizacja przestępczą. To co proponują posłowie PO a nawet posprzątanie po sobie jest aroganckie. Tu chodzi jak podkreślił o „ziemię”. To ziemia ogrodów jest dla nich taka cenna. Projekt obywatelski jest projektem najlepszym. Cieszy się, że Marszałek Ewa Kopacz obiecała zaprosić działkowców do Sejmu RP.

W dyskusji wzięło udział 13 działkowców, pozostali wypowiedzieli się w podobnym tonie. Głos zatem zabrali również Henryk Tomaszewski i Włodzimierz Kaucz z ROD „Obrońca”, Pan Baranowski z ROD „Pionierów” i Bożena Ankowitsch z ROD „Tęcza”.

W dyskusji działkowcy opowiedzieli się zatem za szybkim przyjęciem przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który jako jedyny projekt w sposób kompleksowy odnosi sie do funkcjonowania ogrodów i najlepiej zabezpiecza ich istnienie i prawa działkowców. Projekt ustawy stwarza ponadto możliwość wyodrębnienia się w przyszłości ogrodu ze stowarzyszenia ogólnokrajowego.

Działkowcy wyrażając obawę o los wrocławskich ogrodów , które w planach przeznaczone są na inne cele stwierdzili, że projekt obywatelski jest jedyną szansą na ich obronę przed likwidacją. Zabierając głos – poseł Dawid Jackiewicz (PiS) zadeklarował, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystąpi z własnym projektem ustawy o ogrodach działkowych. Zaznaczył ,że obywatelski projekt jest na tyle dobry , aby dalej nad nim pracować w Sejmie , zwłaszcza w Komisjach. Podkreślił , że ogrody działkowe powinny istnieć , gdyż nie można tak po prostu ich zlikwidować , bo istnieją przecież od wielu dziesięcioleci.

Obradom zgromadzenia przysłuchiwali się dziennikarze z Telewizji Polskiej –oddział we Wrocławiu, Polskiego Radia Wrocław oraz z Gazety Wrocławskiej.

Zgromadzenie działkowców jednogłośnie przyjęło Apel skierowany do Marszałka Sejmu RP i do posłów na Sejm RP oraz Stanowisko w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanych przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej.

                                                                                             Starszy Inspektor OZ PZD

inż.  Krystyna  Adamska

Wrocław, dnia 02 marca 2013r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.