Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z Czarnkowa z posłami Platformy Obywatelskiej - 04.03.2013

W dniu 27 lutego 2013 r. na zaproszenie Sławomira Jagiełki – radnego RM i przewodniczącego PO z Czarnkowa odbyło się spotkanie działkowców z posłami – Marią Janyska i Adamem Szejnfeldem z Klubu Platforma Obywatelska.

Celem spotkania było przedstawienie informacji o przygotowywanym przez PO projekcie ustawy o ogrodach działkowych oraz zebranie opinii oraz oczekiwań działkowców w nowych uregulowaniach prawnych.

 

Posłowie na wstępie stwierdzili:

-        W Sejmie jest kilka projektów, które są analizowane, z tego tylko jeden będzie procedowany, projekty nie posiadają jeszcze nr druków sejmowych.

-        Projekt PO jest w przygotowaniu, dzisiaj nie ma oficjalnego stanowiska Klubu.

-        Dla PO najważniejsze jest:

  • Bezpieczeństwo posiadania - działki na okres 25 lat z automatyczną możliwością ich przedłużenia na kolejne 10 lat dla ogrodów ujętych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
  • Bezpieczeństwo finansowe – idziemy w kierunku utrzymania opłat za działki na dotychczasowym poziomie.
  • Likwidacja ogrodu tylko na cel publiczny z gwarancją uzyskania terenu zastępczego.
  • Zarządzanie ogrodem będzie podobne jak obecnie bowiem PZD działa bardzo sprawnie i wypełnia to zadanie, ale TK stwierdził, że PZD to monopol i Sejm z wyrokiem walczyć nie może.
  • Jesteśmy w stanie przygotować dobry projekt, który będzie sprzyjał działkowcom.
  • Mamy wątpliwości czy przekształcenie PZD z mocy prawa w stowarzyszenie jest zgodne z Konstytucją.
  • Orzeczenie TK dla ustawy o ROD było druzgocące, dotychczas nie było ustawy tak skrytykowanej.

 

Po wystąpieniach posłów rozgorzała dyskusja.

 

Andrzej Kraft – ROD „Janka z Czarnkowa”

-        Wyrok TK nie był jednomyślny bowiem dwoje sędziów zgłosiło zdanie odrębne.

-        Nie zgadzam się, że PZD jest monopolistą. Dowodem na to był fakt dopuszczenia na rozprawie przed TK przedstawicieli innych stowarzyszeń ogrodowych i to osób, które w przeszłości były w naszym Związku, a zostały usunięte z PZD za złamanie prawa.

-        Przepisy dot. altan w założeniach do projektu ustawy posła PO Stanisława Huskowskiego są absurdalne. Jak można dostosować murowaną na fundamencie altaną do nowych wymogów.

-        Nie zgadzam się z tezą, że opłaty za działkę nie wzrosną. Opłata za dzierżawę oraz podatki od nieruchomości na działce i terenie ogólnym ogrodu spowodują wzrost do kilkuset złotych.

-        W przypadku przekazania przez samorządy elementów infrastruktury ogrodowej np. ujęcia wody czy studnie głębinowe instytucjom powołanym do ich obsługi (spółki wodociągowe) opłaty wzrosną kilkakrotnie.

-        Przekształcenie PZD z mocy prawa w stowarzyszenie ogrodowe nie zamyka drogi do tworzenia innych stowarzyszeń, każdy ogród w terminie 2 lat sam o tym zadecyduje – czy to jest ograniczenie demokracji?

 

Ryszard Kukawka – ROD „St. Staszica” w Czarnkowie.

-        Czy PO jest nadal Obywatelska czy jest już Platformą Deweloperów?

-        W naszej sprawie wysłaliśmy dziesiątki listów do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Premiera Rządu i Posłów PO. Dlaczego do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi?

-        „Obywatelski projekt…” uzyskał prawie 1 mln podpisów poparcia – dlaczego posłowie PO mówią o tym projekcie „tzw. projekt obywatelski”, a dzisiaj Pani Poseł Janyska powiedziała „w dużej części obywatelski”.

-        Dzisiaj opłaty za działkę w moim ogrodzie wynoszą 130,-zł, dzięki propozycji PO wzrosną do 800,-zł. Działkowcy takiego ciężaru nie udźwigną, porzucą działki a rządzącej dzisiaj partii wystawią rachunek.

 

Adam Szejnfeld – zgodził się z dwoma elementami wypowiedzi Andrzeja Krafta dot. altan, a także infrastruktury ogrodowej, która winna być w wyłącznej dyspozycji stowarzyszenia. Stosowne uwagi przekaże posłom pracującym nad projektem ustawy.  Z pozostałymi uwagami nie zgadzał się i polemizował. Zadał pytanie dlaczego wypowiadają się działacze, a nie zwykli działkowcy od których chcieli by usłyszeć ewentualne propozycje do projektu.

 

Wojciech Urban – ROD „St. Staszica” w Czarnkowie.

-        Jeżeli PO tak kocha działowców to poprzyjcie nasz „obywatelski projekt…”. W dokumencie tym wyraziliśmy nasze propozycje i oczekiwania.

-        Do naszego ogrodu przychodzi coraz więcej młodych małżeństw z dziećmi. Działka jest dla nich wsparciem finansowym – dla nich oraz dla emerytów i rencistów.

Andrzej Kierzkowski – ROD „St. Staszica” w Pile.

-        Kiedy będzie oficjalny projekt o ogrodach działkowych autorstwa PO? Chcemy się do niego ustosunkować jeszcze przed skierowaniem do Sejmu. Trudno dzisiaj dyskutować nad projektem, którego nie ma.

-        Obawiamy się, że problematyka ogrodów działkowych w Polsce zostanie uregulowana przez pryzmat ROD w Warszawie i innych dużych miast w Polsce. Będzie to złe rozwiązania dla nas działkowców. Sytuacja tamtych ogrodów jest trudna i trzeba im pomóc. W takich i innych zagrożonych sytuacjach mamy wsparcie w naszym Związku. Związek dba o nasze sprawy, propozycja jego likwidacji będzie ze szkodą dla działkowców.

-        Wyrok TK przyjmujemy z pokorą, ale tak naprawdę kwestionuje on nieliczne rozwiązania prawne. Większość artykułów została zakwestionowana tylko dlatego, że występuje w nich określenie „PZD”.

 

Jan Kolasa – ROD „St. Staszica” w Czarnkowie.

 

-        Nie zgadzam się z posłem. My mamy swoje wybory i swoje przepisy. W sposób demokratyczny wybieramy swoich przedstawicieli. To oni zostali upoważnieni do wypowiadania się w naszym imieniu. My nie zawsze potrafimy tak szczegółowo zreferować nasze potrzeby i oczekiwania.

Czytałem Gazetę Wyborczą – w ostatnim artykule wyraźnie pisze, że działkę będę miał 25 lat , potem może 10 lat, a potem może nie być nic.

 

Sławomir Jagiełka – radny RM, przewodniczący PO w Czarnkowie.

 

-        Nie jestem działkowcem, a za ogródek płacę podatek. Obywatele pytają mnie – dlaczego my płacimy, a działkowcy nie?

-        Artykuł w Gazecie Wyborczej to tylko opinie.

 

Andrzej Kraft.

-        Panie Pośle, Panie Radny – 25 lat nie wzięło się z gazety tylko z założeń do projektu ustawy posła S. Huskowskiego. My teraz mamy użytkowanie wieczyste na 99 lat, a to nie to samo co dzierżawa na 25 lat.

 

Andrzej Kierzkowski.

-        ROD to tereny zielone, przywrócone „do życia” nieużytki, utrzymywane przez działkowców za ich własne pieniądze bez ponoszenia kosztów przez gminy. Gdyby w tych miejscach były parki, skwery itp. koszty ich utrzymania obciążały by bezpośrednio gminy. Nie do przecenienia jest także fakt wpływu pozytywnego oddziaływania działki na zdrowie i samopoczucie przede wszystkim osób trzeciego wieku. Działka pełni także funkcję socjalną wobec określonej grupy obywateli oraz szereg innych pozytywnych funkcji. To są argumenty przemawiające za zwolnieniem działkowców z podatków.

-        Co kierowało posłem S. Huskowskim za wprowadzeniem propozycji likwidacji PZD? Czy nasz Związek jest organizacją przestępczą, czym sobie na to zasłużył? Polski Związek Działkowców – to my działkowcy.

-        Czy można organizację samorządową, samofinansującą rozwiązać wbrew jej woli? Czy jest to zgodne z Konstytucją?

-        Kto i na jakiej podstawie będzie dzielił nasz znacjonalizowany majątek? – nie będzie przecież już żadnej organizacji ani Związku.

 

 

Zdzisław Śrama – ROD „Janka z Czarnkowa”

-        0,2% wartości rynkowej gruntu to dla nas tragedia. To są propozycje z księżyca. Działkowcom nie chodzi o  łaskę Rady Miasta.

 

Sławomir Jagiełka.

-        Rada musi działać zgodnie z prawem.

 

Ryszard Kukawka.

-        Budżety gmin są puste. Rada zawsze będzie uchwalała maksymalne stawki. Nie łódźmy się, że będzie inaczej. Nie chcemy płacić podatków.

 

 Andrzej Kraft.

-        Grup korzystających z różnych zwolnień jest dużo. Nasze grunty to klasa VI – to my te grunty doprowadziliśmy do kultury. To nie jest łaska zwolnienie nas z podatków. Bieda postępuje, dziś 30% dzieci jest głodnych. Działka to pomoc socjalna i istotna pomoc dla bardzo wielu rodzin działkowych.

 

Andrzej Kierzkowski.

-        Czy Pani Poseł i Pan Poseł zagłosujecie w Sejmie za „obywatelskim projektem…” by został skierowany do dalszego procedowania w komisji sejmowej?

 

Na zakończenie spotkania głos zabrali posłowie. Stwierdzili:

-        Padły bardzo ważne pytania i zasługują one na rozpatrzenie.

-        Doceniamy rolę działki ale mamy też inne głosy.

-        W Warszawie też są ogrody, ale nie chodzi o pieniądze. W dużych miastach była zła polityka planowania przestrzennego. Miasta mają problem z rozwojem.

-        Dzisiaj brak naszego projektu i po to te rozmowy by zebrać materiał wyjściowy.

-        Założenia muszą być zmodyfikowane. Trzeba zastosować rozwiązania aby było to najmniejszym kosztem działkowców. Rozwiązania muszą być zgodne z Konstytucją (podatki – działkowcy NIE – inni TAK ?).

-        Projekt ustawy PO winien ukazać się za około 2 do 4 tygodni.

-        Na ostanie pytanie odpowiedziała Pani Poseł Janyska – W Sejmie będę głosować tylko na najlepszy projekt.

 

Na wiele istotnych pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Obawiamy się sytuacji, w której Platforma Obywatelska kierując swój projekt do Sejmu ogłosi triumfalnie, że jest to najlepszy projekt bowiem został napisany po konsultacjach i przy akceptacji działkowców.

 

Posłowie udali się na kolejne spotkanie do Trzcianki.

 

Andrzej Kierzkowski – sekretarz OZ PZD w Pile.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio