Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

SLD i RP dobrze oceniają projekt obywatelski - 01.03.2013

W dniu 28 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja ogrodów i Związku. Podsumowano także akcję zbierania podpisów pod projektem obywatelskim oraz ustalono dalsze kierunki działań.

Posiedzenie otworzył Prezes Okręgowego Zarządu PZD Pan Stanisław Suszek, który przywitał przybyłych na posiedzenie gości:przewodniczącego Rady Powiatowej SLD w Koszalinie Adama Ostaszewskiego, posła Andrzeja Lewandowskiego z Ruchu Palikota oraz Zdzisława Śliwę, członka KR PZD.

Następnie wiceprezes OZ PZD Ryszard Nowak omówił działania  podjęte na przestrzeni ostatnich miesięcy przez Okręg. Natomiast Zdzisław Śliwa, członek KR PZD przedstawiłnajważniejsze informacje towarzyszące zbieraniu podpisów oraz poinformował działkowców, jakie działania należy jeszcze podjąć. Podkreślił, że odbywające się obecnie walne zebrania mają charakter szczególny, dlatego działkowcy powinni w nich aktywnie uczestniczyć. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.  Adam Ostaszewski w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej  po raz kolejny zadeklarował, że pomimo złożenia przez SLD do  Marszałek Sejmu własnego projektu ustawy o ROD, projekt obywatelski będzie popierany przez Sojusz. Taką samą obietnicę złożył przedstaiciel Ruchu Palikota. W ocenie posła Andrzeja Lewandowskiego projekt obywatelski jest dobry i nie można doprowadzić do likwidacji ogrodów, które służą tak wielu osobom.

Następnie odbyła się dyskusja podczas której działkowcy mogli odnieść się do wystąpień gości.

W ostatniej części przyjęte zostały dokumenty:

- list otwarty do Senator Grażyny Anny Sztark z PO(czytaj więcej).

-  apel do wszystkich parlamentarzystów w okręgu w sprawie aktywnych działań parlamentarnych na rzecz obywatelskiego projektu ustawy o ROD (czytaj więcej).

 

 

                                                                                                Ryszard Nowak

                                                                                                           ( - )

                                                                                           Dyrektor Biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.