Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kompromis będzie trudny, ale jest możliwy - 28.02.2013

26 lutego br. delegację działkowców z Szczecina przyjął w swoim biurze poselskim Senator RP Pan Norbert Obrycki.

Pan Senator przyjął działkowców ciepłym powitaniem i zaprosił do dyskusji na temat spraw dla działkowców najważniejszych. Oczywiście tematem zasadniczym była sytuacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca ubiegłego roku, którą przedstawił krótko prezes OZ PZD, podkreślając jednocześnie wynikające zagrożenia dla działkowców i ROD w sytuacji wielości projektów ustawy oraz niebezpieczeństwa jakie grozi gdyby nie udało się uchwalić ustawy w terminie zakreślonym przez Trybunał Konstytucyjny.

            Senator żywo interesował się, różnicami między propozycjami PO, a projektem obywatelskim. Sugerował, że cała procedura zmierza do niwelacji monopolu PZD, uporządkowania spraw wynikających z zamieszkiwania w altanach oraz wyrugowania naruszania przepisów prawa budowlanego przez działkowców. Podkreślił równocześnie duże zainteresowanie samorządów bardziej swobodnym rozporządzaniem gruntami pod ogrodami.

            Pan Senator dopytywał co najbardziej nie odpowiada działkowcom w założeniach PO, obiecał rozmowę z panem posłem S. Huskowskim w sprawie zgłaszanych propozycji. Jednak w toku rozmowy mocno akcentował dominującą pozycję PO w przyjęciu nowej ustawy.

            Działkowcy podkreślali konieczność szerszych konsultacji ze strukturami PZD a zwłaszcza z Komitetem Inicjatywy Obywatelskiej z uwagi na doświadczenia i znajomość problemów ROD.

            Podkreślali rangę projektu obywatelskiego i jego kompleksowość oraz to, że spełnia on wszystkie narzucone kryteria prze Trybunał Konstytucyjny.

            Pan Senator oznajmił, że nie jest bliżej zaangażowany w pracę nad ustawą ale przekaże swoje uwagi oraz zgłoszone problemy przez członków delegacji, którzy postulowali konieczność zachowania pełnej ochrony ROD na przyszłość, zapewnienie działkowcom odszkodowań i terenów zamiennych w przypadku likwidacji, zachowania organizacji, łagodnego przejścia na warunkach jakie zapisane są w obywatelskim projekcie ustawy. Wszystko to ma przynieść korzyść dla działkowców, dla których i przez których projekt obywatelski był przygotowany.

            W toku dyskusji podkreślono również fakt, iż na terenie tylko Szczecina w planie zagospodarowania przestrzennego nie zostało ujętych aż 48 na 87 rodzinnych ogrodów działkowych oraz problem co stanie się z ogrodami funkcjonującymi na terenach na których uwłaszczone zostały przedsiębiorstwa, których do tej pory broniła ustawa o ROD a  w założeniach na ten temat nie ma żadnej wzmianki. Zapis ochrony ogrodów na przyszłość musi być w ustawie czytelnie zagwarantowany.

Opracował: M.Tera

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.