Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie sądeckich działkowców z Józefem Oleksym - 28.02.2013

W dniu 23 lutego 2013 roku działkowcy z ogrodów działkowych Nowego i Starego Sącza, a także Limanowej i Gorlic uczestniczyli w spotkaniu z Premierem Józefem Oleksym. Spotkanie odbyło się w świetlicy działkowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wólki” w Nowym Sączu. W spotkaniu wzięło udział około 85 działkowców.
Głównym tematem spotkania była prezentacja Obywatelskiego Projektu Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został złożony w Sejmie wraz z 920 tysiącami podpisów.

Podczas spotkania działkowcy zadając pytania wykazywali obawy o przyszłość złożonego w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rod. Premier Józef Oleksy wyjaśniał procedurę legislacyjną ustaw, podkreślił, że dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest priorytetowa, i że projekt obywatelskiej ustawy ma duże szanse poparcia w Sejmie. Premier zapoznał zebranych również z ważnym ostatnio tematem dotyczącym dotacji finansowych z Unii Europejskiej.
Podczas spotkania działkowcy podnosili również inne tematy, takie jak zubożenie sądeckiego społeczeństwa, braku pracy i środków do życia, funkcjonowania służby zdrowia. Dyskusja przebiegała w przyjaznej i miłej atmosferze. Na zakończenie Premier Józef Oleksy obiecał, że w kontaktach z posłami będzie lobbował za obywatelskim projektem ustawy o rod i działkowcami.

Opracowała: E. Jachnik

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio