Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obawy działkowców stargardzkich o przyszłość ogrodów - 27.02.2013

  W dniu 25 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych miasta Stargardu Szczecińskiego z posłanką  Zofią Ławrynowicz (PO). Spotkanie odbyło się w biurze poselskim w Stargardzie ul. Wojska Polskiego. Przybyłych ( ośmiu) działkowców  na czele z Prezesem OZ PZD Tadeuszem Jarzębakiem powitała Pani Poseł.      Prezes Okręgu PZD omówił najważniejsze zagrożenia dla działkowców i ogrodów wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Omówił także sytuacje aktualną oraz obawy działkowców z faktu, że nad przyszłą ustawą pracuje wiele zespołów, niektóre projekty zostały już zgłoszone. Największe obawy u działkowców rodzą założenia do projektu ustawy proponowane przez zespół S. Huskowskiego. Podkreślił, że spośród obecnie znanych propozycji najbardziej działkowcom odpowiada opracowany i przedłożony Sejmowi Obywatelski projekt ustawy, który gwarantuje działkowcom: zachowanie prawa do działki, zwolnienia z czynszu dzierżawnego, zachowanie własności majątku każdego działkowca i zwolnienia z podatków, utrzymanie charakteru i funkcji ogrodów, pełną swobodę zrzeszania się przez możliwość wyodrębniania się ogrodów ze stowarzyszenia PZD oraz odszkodowania za nasadzenia, infrastrukturę i zapewnienie terenów zamiennych przy likwidacji ogrodów.

            Ważnym i kluczowym elementem jest sprawa gruntów. Likwidacja PZD spowoduje odebranie praw dzisiaj przysługujących organizacji, a tym samym  tytułu prawnego do działki dla każdego działkowca.

            Pani Poseł poinformowała, ze jest działkowcem i sprawy działkowe są jej dobrze znane. W trakcie dyskusji w sympatycznej atmosferze działkowcy pytali czy obecna sytuacja polityczna w kraju nie zahamuje prac nad opracowaniem ustawy i czy je uchwalenia w narzuconym terminie określonym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

            Pani Poseł wszystkie zgłaszane problemy odnotowywała i poinformowała, że przekaże je powołanemu zespołowi poselskiemu z własnym i uzasadnionym komentarzem. Poinformowała również, że pierwotne założenia projektu zostały w trakcie dalszych prac częściowo zmienione.

            Działkowców interesowały sprawy przyszłych opłat za użytkowanie gruntu, zawierania umów na czas oznaczony i uważają, że takie umowy nie będą sprzyjać inwestowaniu, a tym samym ograniczą rozwój ogrodów w przyszłości. Padały pytania co do wielkości altan, konieczności ich przebudowy oraz funkcjonowania ogrodów w przyszłości, gdyby miał być zlikwidowany PZD. Wyrazili obawy, że wiele ogrodów będzie miało problemy związane z obsługą prawną oraz administrowaniem ogrodów. Wszyscy zgodnie podkreślali, że ogrody są potrzebne i że przyjęcie obywatelskiego projektu byłoby najlepszym rozwiązaniem, co pozwoliłoby uwzględnić zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego, umocnić prawa działkowców a gminom dać większe uprawnienia w dysponowaniu gruntem pod ogrodami.

            Na zakończenie wzajemne podziękowania za możliwość spotkania się i deklaracja na kontynuacje spotkań i współpracę przy opracowywaniu nowej ustaw.

    Tekst: J Romanowski 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio