Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel przedstawicieli siedleckich rodzinnych ogrodów działkowych - 25.02.2013

Apel przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych do pani Marszałek Sejmu RP, Klubów Parlamentarnych, i Posłów ziemi siedleckiej.
 
 
Szanowni: Panie i Panowie !


 
         Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze przyjęcie pod obrady Sejmu projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
         Projekt został złożony w Sejmie z poparciem ponad 920 tysięcy obywateli. W regionie siedleckim pod projektem złożyło podpisy 7531 osób na 6340 użytkowników działek.
Do opracowania nowej ustawy przystąpiliśmy po wydaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niekonstytucyjność, niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, uchwalonej przez Sejm RP w 2005 roku.
Przedłożony Sejmowi projekt obywatelski ustawy gwarantuje swobodę zrzeszania działkowcom, chroniąc dotychczasowy dorobek i socjalny charakter organizacji działkowej.
Z licznych deklaracji przedstawicieli Klubów Parlamentarnych wynikało, że znany i ceniony jest wkład Polskiego Związku Działkowców w budowę i zarządzanie ogrodami. Dlatego też oczekujemy podjęcia działań zmierzających do unormowania praw działkowców w formie przez nich akceptowanej.
Uprzejmie prosimy o pisemne deklaracje w tej sprawie, kierowane do Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców lub Siedleckiej Delegatury Rejonowej.
Poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy ze strony Parlamentarzystów uspokoi nastroje w ogrodach przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi, które odbywać się będą od połowy marca do końca kwietnia 2013 r.
 
 Z wyrazami szacunku
-         uczestnicy Siedleckiej Konferencji

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio