Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja ze spotkania kierowników Delegatur Rejonowych OZM - 25.02.2013

Dnia 22 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie kierowników Delegatur Rejonowych OZM PZD.

W spotkaniu udział wzięli kierownicy delegatur rejonowych z Siedlec, Radomia, Ciechanowa i Płocka, Wiceprezes i dyrektor biura OZM oraz Przewodniczący Komisji Rozjemczej i Komisji Rewizyjnej OZM PZD.

 Spotkanie otworzył Wiceprezes OZM Pan Stanisław Zawadka przedstawiając główne cele spotkania – omówienie i podsumowanie akcji zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy w Okręgu Mazowieckim oraz przedstawienie zadań stojących przed PZD w związku z prowadzeniem dalszej walki w obronie ogrodów działkowych.

Podsumowując akcję zbierania podpisów w Okręgu Mazowieckim Wiceprezes podkreślił dobry wynik działkowców z terenu działania Okręgowego Zarządu Mazowieckiego, którzy osiągnęli dobry rezultat mimo trudnego okresu zimowego. Wyróżniona została także Delegatura w Radomiu, która zebrała 135% podpisów w odniesieniu do liczby działek, co zauważone i docenione zostało także przez Krajową Radę PZD.

 W trakcie dyskusji stwierdzono, że złożenie podpisów, to dopiero początek batalii w obronie ogrodów. Zarządy ROD z całego Mazowsza powinny nadal aktywnie starać się organizować spotkania w regionie przybliżające obywatelski projekt ustawy i zachęcać do jego poparcia przedstawicieli samorządów, partii politycznych i posłów, a efektem tych spotkań powinny być pisemne stanowiska w sprawie poparcia zaproszonych samorządowców i parlamentarzystów. Szczególnie ważne są walne zebrania w ROD, podczas których należy przedstawiać działkowcom obecną sytuację w jakiej znajdują się ogrody i działkowcy. Podkreślono również, że podczas walnych zebrań w ROD należy przedstawić obywatelski projekt ustawy o ROD, który jaka jedyny gwarantuje własność nasadzeń i naniesień znajdujących się na działce oraz bezpłatne użytkowanie działki dla działkowców. Stwierdzono również, iż wynikiem walnych zebrań powinny być pisemne stanowiska w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz stanowiska w sprawie założeń do ustawy o ogrodach działkowych proponowanych przez PO.

Przedstawiciele delegatury radomskiej przedstawili plan zorganizowania szeregu galowych spotkań z władzami miast powiatowych, przedstawicielami rad miast oraz z Posłami Ziemi Radomskiej Leszkiem Rejmerem (SLD) oraz Jerzym Grosickim (PSL).

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że czas pozostały (niecałe trzy miesiące) do pierwszego czytania projektu ustawy o ROD w Sejmie należy intensywnie wykorzystać na organizowanie tego rodzaju spotkań i opracowywanie oficjalnych stanowisk w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

 W drugiej części spotkania omówiono sprawy związane z organizacją walnych zebrań. Zwrócono uwagę, aby obsługą walnych zebrań zajęły się osoby kompetentne i dobrze przygotowane. Wiceprezes OZM podkreślił, że należy zadbać o obsługę walnych zebrań w największych ogrodach oraz pomóc w ich organizacji. Walne zebrania powinny odbyć się w regulaminowym terminie – do 30 kwietnia, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w obecnej sytuacji ogrodów, Działkowców i Związku.

 

                                                                                    OMA

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio