Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli ROD powiatu kościańskiego - 25.02.2013

W dniu 14 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organów ROD poświęcone dwóm aktualnym sprawom istotnym dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz okręgowych PZD w Poznaniu z prezesem OZ Zdzisławem Śliwą, przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dorotą Zerba, przewodniczącym Okręgowej Komisji Rozjemczej Januszem Cybichowskim i innymi przedstawicielami Okręgu. Przybyli także Starosta Kościański Andrzej Jęcz, zastępca Burmistrza Kościana Maciej Kasprzak oraz przedstawiciele Urzędu miasta Kościana, Komendy Powiatowej Policji i Komendant Straży Miejskiej.

W pierwszej części prezes Zdzisław Śliwa omówił szeroko aktualną sytuację w PZD w kontekście obrony rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Dużo miejsca poświęcił Obywatelskiemu Projektowi Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zadaniom w tym względzie stojącym przed działkowcami.

Na podkreślenie zasługuje deklaracja starosty kościańskiego, który w swym wystąpieniu poinformował o przedłożeniu radzie powiatu apelu do Marszałek Sejmu RP z poparciem dla Obywatelskiego Projektu złożonego przez działkowców.

W podobnym stylu wystąpił Maciej Kasprzak – zastępca Burmistrza.

Na zakończenie tej części spotkania po kilku wypowiedziach uczestniczących działkowców przyjęto jednomyślnie Apel do parlamentarzystów Sejmu RP o poparcie Obywatelskiego Projektu Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a w szczególności w pierwszym czytaniu, kiedy to ten Projekt uzyska możliwość dopuszczenia do dalszego procedowania. Apel został przyjęty jednomyślnie.

W drugiej części spotkania szczegółowo omówiono przygotowania rodzinnych ogrodów działkowych do odbycia zebrań sprawozdawczych.

W ramach pytań, wypowiedzi i uwag w końcu spotkania zabrali również głos Naczelnik Wydziału Urzędu Miasta w sprawie przygotowywanej ustawy” śmieciowej”, przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji o zabezpieczeniu i ochronie mienia działkowców oraz Komendant Straży Miejskiej na temat współdziałania straży z ogrodami działkowymi dla utrzymania ładu i porządku wokół ogrodów działkowych.

Sylwester Chęciński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio