Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach - 20.02.2013

W dniu dzisiejszym w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach odbyła się narada instruktarzowo -szkoleniowa, Prezesów, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych oraz aktywnych działaczy ROD. Celem narady było omówienie dotychczasowych działań zarządów w zbieraniu podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o ROD, oraz działań, które ogrody i Związek powinny prowadzić po złożeniu podpisów do Sejmu.

Następnym i zasadniczo głównym tematem tej narady było przygotowanie ogrodów do zebrań sprawozdawczych w 2013 r. Zebranie otworzył Kierownik Delegatury i po zapoznaniu uczestników z porządkiem narady, poprosił wykładowcę szkoleń Pana Sebastiana Ciągwę o zebranie głosu na temat Projektów i Propozycji do Ustawy o ROD opracowanych przez poszczególne kluby parlamentarne. Pan wykładowca bardzo szczegółowo omawiał poszczególne projekty skupiając się na zagadnieniach, co one znaczą dla działkowców. Główną uwagę w swym wystąpieniu poświęcił propozycji do ustawy opracowanej przez klub PO, i jakie niesie zagrożenia dla PZD i dla każdego działkowca. Następne głos zabrał Kierownik Delegatury, który zapoznał uczestników z ilością zebranych podpisów z rejonu działania Delegatury w Gliwicach i podziękował zarządom.

Następnie zabrała głos Księgowa Ośrodka Finansowo-Księgowego Pani Gabriela Sar, która omówiła zagadnienia finansowo-księgowe.

Pani Zenona Bałtowicz sekretarz komisji Inwestycyjno- remontowej Delegatury w Gliwicach omówiła, jakie dokumenty są niezbędne przy składaniu wniosków na dotacje z funduszu rozwoju, i jakie dokumenty są niezbędne przy rozliczeniu dotacji. Na zadawane pytania odpowiadali Kierownik Delegatury oraz lektorzy poszczególnych zagadnień.

 

 

 

Źródło i zdjęcia Kierownik Delegatury Jan Pękala

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio