Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada w Pyskowicach - 18.02.2013

W dniu 16 lutego w w świetlicy ROD ,,Zorza'' w Pyskowicach odbyła się narada instruktarzowo-szkoleniowa, Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD oraz kandydatów na przewodniczących zebrań sprawozdawczych z ROD Pyskowice, Toszek i Ziemięcice. Zasadniczym tematem była ocena dotychczasowych działań Zarządów dotyczących poparcia Obywatelskiej Ustawy o ROD, oraz przygotowania do zebrań sprawozdawczych na ogrodach. Z ramienia OZ.Śl.. brał udział członek OZ.Śl. Pan Stanisław Kalisz, Delegaturę Rejonowa reprezentowali Pan Sebastian Ciagwa, który w swym wystąpienie omówił bieżąca sytuacje w Związku, oraz zadania, jakie czekają Zarządy i Komisje Statutowe ROD dotyczące sprawozdawczości za 2012r. oraz przygotowanie materiałów na zebrania sprawozdawcze. Księgowa Ośrodka Finansowo -Księgowego Pani Gabriela Sar, omówiła zagadnienia finansowo - księgowe ze szczególnym podkreśleniem, obowiązujących przepisów oraz prowadzenia dokumentacji finansowej prowadzonych na ogrodach. Następnie Kierownik Delegatury omówił dokumenty, jakie powinny być przygotowane na Zebrania Sprawozdawcze, omówił obowiązki zarządów przed i po zebraniach dotyczące dokumentów z tych zebrań. W dalszym wystąpieniu szczegółowo omówił, jakie dokumenty są niezbędne, przy składaniu wniosków na dotacje z funduszu rozwoju i ich rozliczeniu. Na zakończenie podziękował uczestnikom zebrania szczególnie Prezesowi ROD ,,Zorza'' za goszczenie uczestników w/w zebrania, jak również uczestników szkolenia ciecia drzew i krzewów które dziś się odbywało na tym ogrodzie.

 

Źródło i zdjęcia Jan Pękala

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio