Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem PiS – Panem Krzysztofem Lipcem - 13.02.2013

W dniu 11 lutego br. w biurze poselskim w Starachowicach odbyło się spotkanie Okręgu Świętokrzyskiego PZD z Posłem na Sejm RP – Panem Krzysztofem Lipcem.

Było to już druga wizyta przedstawicieli OZ u Pana Posła.

W trakcie rozmowy zaprezentowano przede wszystkim wynik prac zespołu powołanego w ramach Platformy Obywatelskiej, który to opracował założenia
i wstępny projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Powyższe propozycje zestawiono z podstawowymi założeniami obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, wskazując na fundamentalne różnice w tym zakresie.

Pan Poseł Lipiec w pełni przychylił się do stanowiska o całkowitej irracjonalności większości propozycji zespołu pod kierownictwem Stanisława Huskowskiego. Z bardzo dużym zdziwieniem zareagował na propozycję zmniejszenia powierzchni altan oraz trwałego ich niezwiązania z gruntem. Analogicznie odniósł się do kwestii wygaśnięcia wszystkich tytułów prawnych do terenów ogrodów
jak i wprowadzenia bardzo wysokich kosztów użytkowania działki.

Z uwagi na fakt, iż Prawo i Sprawiedliwość wyłoniło w ramach swojej partii grono posłów mających przygotować projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym na czele z Panem Bartoszem Kownackim, Poseł K. Lipiec potwierdzając ten fakt zapewnił, iż skontaktuje się z przewodniczącym tego zespołu przekazując mu argumentację OZ, a szczególności możliwość rozważenia przychylenia się Klubu PiS do projektu obywatelskiego i rezygnacji tym samym z własnych propozycji ustawowych w tym zakresie.

Sam Poseł Lipiec stwierdził, iż przesadna mnogość projektów znacznie utrudni prace w Komisji i może zatracić istotę i powagę tematyki nad jaką się pracuje.

Poseł zasygnalizował także, iż PiS nie poprze z pewnością propozycji zespołu Platformy.

Z uwagi na rozpoczętą z chwilą złożenia w Sejmie ponad 924 tysięcy podpisów poparcia „drogę ustawodawczą”, kolejne spotkanie z Panem Posłem jest jedynie kwestią czasu.

 

 

                                                                                              /-/ Jan Stańczyk

                                                                                              Dyrektor Biura OZ       

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio