Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z Wałbrzycha udzielają pełnego poparcia Komitetowi - 07.02.2013

Uchwała  nr 1/2013

 

z dnia 27 stycznia 2013 r

.

Walnego Zebrania Sprawozdawczego  Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Im. „Tadeusza Kościuszki” Polskiego Związku Działkowców

 

W Wałbrzychu

 

 

 Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Tadeusza Kościuszki „ w Wałbrzychu zgromadzeni na dorocznym walnym zebraniu sprawozdawczym, udzielają pełnego poparcia Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej i przedstawionemu przez ten Komitet  Projektowi ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Projekt ustawy wypełniając wszystkie wymogi zawarte w Orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. gwarantuje nam zachowanie dotychczasowych praw do działki ,praw majątkowych do mienia na działkach, zwolnień z podatków, pełną swobodę zrzeszania się, zachowanie dostępności do posiadania działki dla najuboższych członków naszego społeczeństwa .oraz prawa do ogólnopolskiej reprezentacji.

Ponadto projekt tworzy realne i mocne podstawy dla zachowania i kontynuowania  ponad 115 –letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 Równocześnie tą uchwałą wyrażamy swój negatywny stosunek  wobec projektów  ustawy o ogrodach działkowych Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej.

Oba te projekty mimo głośnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wypowiedzi polityków w mediach, że nie pozwolą skrzywdzić działkowców zmierzają w zupełnie innym kierunku.

Projekty pokazują ,ze to nie o działkowców chodzi bowiem oba te projekty tworzą dobre warunki dla kapitału czekającego na wyrugowanie działkowców  z  ogrodów działkowych.

 Temu będzie służyć uchwalenie wysokich opłat i podatków za działki, ograniczeniu praw do działki i do mienia na działkach, likwidacja Polskiego Związku Działkowców  i nacjonalizacji jego majątku/ w istocie majątku działkowców/.

Korzystanie z działki pod rządami praw nakreślonych w wymienionych projektach, oznaczać będzie ,że  działki będą  mogli posiadać tylko nieliczni /bogaci/, a cała reszta obecnych działkowców  zmuszona zostanie do porzucenia swoich działek.

Działkowcy naszego ogrodu stojąc w obliczu uzasadnionych i realnych obaw, mniejszą uchwałą zwracają się  do Pani Marszałek Ewy  Kopacz, Klubów Parlamentarnych, a w szczególności do Pań i Panów Posłów  Okręgu Wałbrzyskiego o poparcie  obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i jego uchwalenie.

 

 

Prezes  ROD  i   Przewodniczący zebrania

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio