Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejne spotkania OZ Świętokrzyskiego z Posłami Platformy Obywatelskiej - 07.02.2013

W dniu 4 lutego br. odbyły się kolejne spotkania przedstawicieli Okręgu Świętokrzyskiego z cyklu spotkań z parlamentarzystami województwa świętokrzyskiego.

Celem niniejszych spotkań jest oczywiście omówienie aktualnej sytuacji Działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r.

Szczególny nacisk położony jest przede wszystkim na propozycje nowych regulacji prawnych w odniesieniu do polskiej idei ogrodnictwa działkowego – w szczególności zestawienie założeń PO oraz obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

W trakcie pierwszego ze spotkań powyższa tematyka przedstawiona została Panu Posłowi Arturowi Gieradze. Było to już drugie spotkanie za przestrzeni minionych kilku tygodni.

Panu Posłowi została zaprezentowana szczegółowa analiza założeń ustawowych jego partii – autorstwa Posła S. Huskowskiego. Przygotowane propozycje PO już od samego początku wzbudzają w środowisku Działkowców bardzo krytyczne oceny a wręcz oburzenie.

Głosy te zostały także przekazane Panu Posłowi, który po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami zespołu Posła Huskowskiego sam wyraził daleko idące zdziwienie kierunkiem i charakterem tychże propozycji.

W szczególności w zakresie zmniejszenia powierzchni altan, konieczności ich trwałego nie związania z gruntem, niemal braku obostrzeń likwidacyjnych ROD, wysokiej odpłatności za użytkowany grunt oraz nacjonalizacji majątku PZD.

Zdaniem Posła A. Gierady, przyjąć należy omawiane założenia jako koncepcje ich autora i członków zespołu, a nie wiązać ich w żaden sposób z całym klubem Platformy Obywatelskiej i oficjalnym stanowiskiem partii.

Pan Poseł podziękował za kolejne spotkanie, podkreślając jednocześnie dużą rolę takich właśnie rozmów i zapoznania bezpośrednio każdego z posłów ze stanowiskiem samych osób najbardziej zainteresowanych – Działkowców. Wskazał na konieczność analogicznych spotkań w całym kraju. Jego zdaniem niezmiernie ważne jest aby jak największa część PO miała pełną wiedzę o obawach środowiska działkowego co do propozycji Posła Huskowskiego a jednocześnie była świadoma wagi i znaczenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i propozycji w niej zawartych.

Zebrane ponad 900 tysięcy podpisów w krótkim 3 miesięcznym terminie i okresie zimowym zasługuje – w oczach Posła Gierady – na duże uznanie i jest wyrazem solidarności środowiska polskich Działkowców.

W analogicznym tonie przebiegło kolejne ze spotkań tego dnia – tym razem z Panią Poseł Marzeną Okła – Drewnowicz. Pani Poseł zapewniła, że w zaistniałej sytuacji i zdecydowanym braku akceptacji samych Działkowców dla założeń zespołu S. Huskowskiego, będzie podnosić tę kwestię jak i kwestię obywatelskiego projektu na Prezydium Klubu.

W trakcie obu powyższych spotkań uzgodniono, iż Okręgowy Zarząd przekaże wszystkie swoje uwagi i zastrzeżenia co do założeń nowego projektu o ogrodach działkowych, wypływającego ze środowiska PO. Materiał ten ma posłużyć Posłom do dyskusji na posiedzeniu Klubu i jego Prezydium.

Analogiczne, pisemne uwagi zostaną także przekazane kolejnemu Posłowi Platformy z województwa świętokrzyskiego – Panu Lucjanowi Pietrzczykowi. Wstępnie ustalono, iż po ich otrzymaniu i zapoznaniu się z ich treścią odbędzie się kolejne spotkanie OZ celem szczegółowego omówienia wszystkich założeń
i zestawienia z propozycjami projektu obywatelskiego.

 

 

                                                                                                          Jan Stańczyk

                                                                                                          Dyrektor Biura OZ       

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.