Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Częstochowscy działkowcy spotkali się z posłami Platformy Obywatelskiej - 04.02.2013

Częstochowscy  działkowcy  w  dniu  30  stycznia  2013  roku  spotkali  się  w  biurach  poselskich  posłów  Platformy  Obywatelskiej  regionu  częstochowskiego  -  Haliną  Rozpondek, Izabelą  Leszczyną  i   Grzegorzem  Sztolcmanem.   

Podczas  spotkania  przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  przedstawili   102  letnią  historię  i  tradycje  ogrodnictwa  działkowego  na  ziemi  częstochowskiej.  W  swoim  wystąpieniu   przedstawili  obywatelski  projekt  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  pod   którym  częstochowscy  działkowcy  i  ich  sympatycy  zebrali   ponad  9800  podpisów  poparcia.  W  całym  kraju  poparcie  dla  tego  projektu  wyraziło  poprzez  podpis  ponad  830  tysięcy  osób.  Przedstawiciele  OZ  PZD   potwierdzili,  że  obywatelski  projekt  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych   jest  popierany  nie tylko  przez  działkowców,  sympatyków,   ale  również lokalne  samorządy  i  organizacje  pozarządowe. Swoje  poparcie  dla  tego  projektu  wyrazili: Prezydenta   Miasta  Częstochowy,   Burmistrza  Miasta   Blachowni,   Radę  Miasta  Blachowni  oraz  pozytywny  stosunek  do  propozycji  wyraził  Starosta  Myszkowski. Obywatelski  projekt  ustawy  popiera  poseł  Marek  Balt.   Przedstawiciele    OZ  poinformowali,  że  wg    Centrum  Badania  Opinii  Publicznej    82 %  respondentów  pozytywnie  postrzega  rolę  i  funkcjonowanie  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  obecnym kształcie.

W  czasie  spotkań   przedstawiciele  PZD   przedstawili  swoje  uwagi  dotyczące    założeń   do   projektu  ustawy  autorstwa  Stanisława  Huskowskiego. Kierownictwo  Okręgowego  Zarządu   w  Częstochowie   przekazano  posłom  egzemplarz  obywatelskiego    projektu   ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych   opracowanego  i  zarejestrowanego  w  Sejmie  RP  przez   Komitetu  Inicjatywy  Ustawodawczej  i poinformowało,  że  projekt  wraz  z  podpisami  zostanie  złożony  u  Pani  Marszałek  w  dniu  04.01.2013  roku.  Poinformowano również  posłów  o złożonym  przez  Międzynarodowe  biura  ogrodów  działkowych  listu  do  wiceprezydenta  Komisji  Europejskiej  ds.  sprawiedliwości,  wymiaru  sprawiedliwości  i  obywatelstwa  w  Komisji  Europejskie.      

Poseł  Grzegorz  Sztolcman  poinformował,  że  jest  po  rozmowie   z  posłem Stanisławem  Huskowskim  na  temat  opracowanych  propozycji.  W  założeniach  do  projektu  ustawy    nie  widzi  tych  zagrożeń  o  których  działkowcy  piszą  tzn.  doprowadzeniu  altan  do  zgodności  z  nowym  prawem  w  okresie  10  lat..  Potwierdził,  że  będzie  wnioskował  do  powołanej  podkomisji  o   zachowaniu  dotychczasowych  prawa  dla  działkowców  nie  zakwestionowanych  przez  Trybunał.     Poseł  uznaje, że  przedstawiciele  działkowców  za  wcześnie  rozpoczęli  kampanię  przeciwko  PO  gdyż  na  razie  brak  jest  oficjalnego  projektu  ustawy dla działkowców,  która  najprawdopodobniej  będzie  gotowa  w  I  kw. 2013  roku.  Wtedy  będziemy  mogli  rozpocząć  właściwą  debatę  nad  tym  przygotowanym  aktem  prawnym  stwierdził  poseł.  Poseł  potwierdził  gotowość  uczestnictwa  w  tegorocznych  walnych  zebraniach  sprawozdawczych  w  ROD  w  celu  wyjaśnienia  działkowcom  przyjętego  przez  klub  projektu  ustawy i  oceny  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

Posłanka  Izabela  Leszczyna  stwierdziła,  że  zapoznała  się  tematem  ogrodnictwa  działkowego w  Polsce.  Sama  nie  zajmuje  się  tą  ustawą,  ale  uważa,  że  działkowcy  mogą  spać  spokojnie.  Przygotowywany  projekt  ustawy  przez  klub  ma  za  zadanie  zabezpieczenie  prawa  działkowców  i  możliwe  jak  najmniejsze  utrudnienie  dla  naszych  obywateli.  Posłanka  potwierdziła,  że  opracowany  przez  klub  projekt jest  na  ukończeniu.  Na  zaproszenie  działkowców  zgłosiła  gotowość  uczestnictwa  w  tegorocznych  walnych  zebraniach  w  ROD  w  celu  promocji  przygotowanego   projektu  ustawy  PO  a  jednocześnie  oceny  obywatelskiego projektu  ustawy  z  perspektywy  PO.

Posłanka  Halina  Rozpondek  w  swoim  wystąpieniu  potwierdziła  udział  w  pracach  komisji  posła  Stanisława  Huskowskiego. Jej  zdaniem  podstawą  projektu  Platformy  jest  oddanie  władztwa  do  gruntu  dla  dotychczasowego  właściciela  tj.   gminy  lub  skarbu  państwa. Ponadto  stwierdziła,  że  działkowcy  winni  sami  decydować  o  przynależności  do  stowarzyszenia  i  dopuszcza  powstawanie  kilka  stowarzyszeń  na  jednym  ogrodzie. Posłanka  zgłosiła  swoją  gotowość  do  prac  w  powołanej  przez  sejm  podkomisji  ds.  nowej  ustawy  o  ogrodach   działkowych. W  rozważaniach  posłanka  podkreśliła,  że  gmina  winna  mieć  wpływ  na  zarządzanie  ogrodami,  jako  właściciel  gruntu.   Uznała,  że  w  podkomisji  winny  być  rozpatrywane  projekty  PO  oraz  obywatelski.  W  odpowiedzi  na  zaproszenie  działkowców  potwierdziła  udział  w  kilku  zebraniach  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  celu  przybliżenia  działkowcom  propozycji poselskiego  projektu  PO  dotyczącego  działkowców  oraz  informacji  w  sprawie  oceny   projektu  obywatelskiego.

Posłowie  potwierdzili,  że  opracowane  i przyjęte  najprawdopodobniej   w  IV  kwartale  2013  roku  przez  parlament  nowe  prawo  o  ogrodach  działkowych  zgodnie  z  orzeczeniem  Trybunału  Konstytucyjnego   musi  przede  wszystkim  zabezpieczać  prawa  działkowców  do  swobodnego  zrzeszania  się  oraz  możliwość  dalszej  uprawy  swoich  działek.

Opracował:  Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio