Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Sprawozdanie ze spotkania w ROD "Staszica" w Szczecinie - 31.01.2013

W dniu 26 stycznia br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „STASZICA" w Szczecinie odbyło się spotkanie działkowców w ramach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania informacyjnego ROD, w sprawie zbierania podpisów popierających obywatelski projekt ustawy o ogrodach oraz omówienia występujących zagrożeń w propozycjach klubu Platformy Obywatelskiej i pozostałych ugrupowań. Po powitaniu zebranych działkowców przez Panią Prezes Helenę Jodko, która udzieliła głos przedstawicielowi Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych Józefowi Romanowskiemu. Przekazałem informację że decyzja z dnia 11-07-2012 Trybunału Konstytucyjnego która uchyliła 24 zapisy ustawy o ROD spowodowała konieczność opracowania nowej ustawy. Projekt, opracowanej ustawy, ma podstawowe znaczenie, dla przyszłości ogrodów, bezpieczeństwa, stabilizacji i komfortu korzystania z działki. Zostały omówione założenia projektu ustawy oraz jego najważniejsze zapisy. Działkowcy tracą: prawa gwarantujące bezczynszowe korzystanie z działki, brak gwarancji uzyskania odszkodowania za majątek gdy jest likwidowany ogród, podatki za działkę i altanę oraz opłatę dzierżawy, likwidacje ogrodu na cele komercyjne, powstanie czasowy charakter ogrodów, brak struktury organizacyjnej po likwidacji Związku. Opracowany i przedłożony Sejmowi Obywatelski projekt ustawy gwarantuje działkowcom: zachowanie prawa do działki, zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego, zachowanie własności majątku każdego działkowca, zachowanie zwolnienia z podatków, zachowanie charakteru i funkcji ogrodów, pełną swobodę zrzeszania i odszkodowanie oraz działkę zamienną przy likwidacji ogrodu.

Przedstawione propozycję przez posła PO Stanisława Huskowskiego, które bardzo naruszają prawa i chcą skrzywdzić działkowców. Należy traktować jako sprawdzian dla naszej społeczności działkowej i jak one przez nas zostaną odebrane. To jest zagrywka polityczna i taktyczna. Zebrani na spotkaniu działkowcy (- 44 osób) wyraziło swoje obawy o los własnych działek. Reakcja uczestników zebrania wynikała z troski o dalszy los polskich ogrodów. W założeniach, politycy PO chcą złamać obowiązujące prawo budowlane.

Chcą ażeby w ciągu 10 lat zmniejszyć altanki o 5m2 z 25m2 na 20m2 oraz altanka nie może być związana z gruntem. To działkowiec musi wziąć piłę odciąć 5m2 oraz odciąć fundament od gruntu. Bezsensowne i bezzasadne niszczenie mienia społecznego oraz dodatkowe koszty. Kto ma ponieść koszty - oczywiście działkowiec. Altanki zostały zbudowane w duchu i zgodnie z litera prawa. Jak to się ma z głoszoną informacją przez polityków, że działkowcom krzywda się nie stanie. To jest specjalny kaprys dedykowany działkowcom od PO. Nie godzimy się z takimi postulatami. Złożyłem informację zebranym o ilości odbytych spotkań w kraju z Paniami i Panami Posłami i Senatorami oraz w naszym okręgu. Suma spotkań łączna z dnia 19-01-2013 to 121 a złożono tylko 22 podpisy poparcia. Tak mała ilość pewnych deklaracji napawa obawą o przyszły los nowej ustawy. Nasz Okręg zebrał 38 000 podpisów popierających projekt ustawy na ogółem w kraju zebranych podpisów 642 283. Ponowiono Apel PKR PZD z dnia 17-01-2013 dotyczący wszystkich działkowców ażeby maksymalnie wykorzystać pozostałe dni Stycznia do zbierania podpisów które są na wagę złota. Po odpowiedzi na zadane pytania złożono podziękowanie za przybycie i wzięcie udziału w dyskusji.

 

Tekst: J Romanowski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.