Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem Mysłowic - 31.01.2013

W dniu 15 stycznia 2013 r. miało miejsce spotkanie Prezesów Zarządów ROD z terenu Mysłowic wraz z Przewodniczącym i Kierownikiem Biura Delegatury Rejonowej w Katowicach z Prezydentem Miasta Mysłowice - Edwardem Lasok. W spotkaniu wzięli udział także: Z-ca Prezydenta - Jan Wajant. Policję reprezentował Naczelnik Prewencji, obecny był również przedstawiciel Straży Miejskiej.

Głównymi tematami dyskusji były sprawy gospodarcze, w tym nowa ustawa śmieciowa, bezpieczeństwo na ogrodach oraz obywatelski projekt ustawy o ROD.

Pytano prezydenta o plan wieloletniego zagospodarowania przestrzennego. Szeroką dyskusję wywołała nowa ustawa śmieciowa. Prezesi podziękowali Policji i Straży Miejskiej za coraz częstsze patrole jak i zainteresowanie działkowcami.

Na zakńczenie spotkania Przewodniczący Delegatury wręczył p. prezydentowi "Obywatelski projekt ustawy o ROD" prosząc o zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie.

W dniu 30 stycznia została odebrana lista poparcia wraz z wpisem p. prezydenta.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.