Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Sprawozdanie ze spotkania z działkowcami z Choszczna i okolic na temat obywatelskiego projektu ustawy - 31.01.2013

W dniu 29 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie dotyczące obywatelskiego projektu ustawy w Domu Kultury w Choszcznie. Na spotkaniu było obecnych około 120 działkowców. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz ulotki.Spotkanie rozpocząłDyrektor Biura OZ w Szczecinie Tomasz Olkuski witając obecnych działkowców.

Dyrektor Biura OZ w Szczecinie, przedstawił sytuację działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz płynące z tego zagrożenia dla działkowców. Następnie zaprezentował założenia obywatelskiego projektu ustawy, które w pełni odpowiadają na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Została zwrócona szczególna uwaga na rozwiązania zaproponowane w projekcie tj. zachowanie praw nabytych przez działkowców, zwolnienia podatkowe, wolność zrzeszania się, wprowadzenie umowy dzierżawy działkowej, brak konieczności bycia członkiem stowarzyszenia. Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych został przyjętyz aprobatą przez zebranych na sali działkowców.

Następnie prawnik, członek Komitetu Inicjatywy ObywatelskiejMichał Tera,przedstawił założenia do projektu ustawy o ROD przedstawione przez posła PO S. Huskowskiego. Wśród działkowców pojawiło się poruszenie i obawa. Padały pytaniao przyszłość ruchu działkowego w Polsce i PZD.  Działkowcy pytali też o ile wzrosną koszty utrzymania działki w przypadku wprowadzenia tych założeń w życie. Michał Terawskazał, iż na podstawie proponowanych założeń można wysnuć wnioski, iż opłata za dzierżawę nie jest jedyną, jaką działkowiec musiałby wnosić. Jest to także podatek od nieruchomości, koszty zarządu ogrodem, a także opłaty za media. Zatem koszty mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie.

Na spotkaniu zbierane też były podpisy poparcia dla przedmiotowego projektu ustawy a działkowcy sformułowali apel kierowany do władz państwowych w sprawie projektu ustawy o ROD.

 

                                                                                 

Opracował Michał Tera

Członek Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.