Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców z władzami samorządowymi Knurowa - 31.01.2013

W dniu 30.01. 2013r. w świetlicy ROD ,,Szyb Wschód'' w Knurowie odbyło się spotkanie zarządów ogrodów i działkowców miasta Knurowa oraz Gminy Gierałtowice z władzami samorządowymi tych miast. Tematem spotkania był Obywatelski Projekt Ustawy o ROD oraz projekty i propozycje innych klubów parlamentarnych.

Zebranie otworzył Prezes ROD „Szyb Wschód” Pan Edward Krawczyki witając zgromadzonych działkowców i władze samorządowe miasta. Władze miasta Knurowa reprezentowali: Prezydent Miasta Pan Adam Rams, V-Ce Prezydent Miasta Pani Barbara Zwierzyńska, V-Ce Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Pach, Radny Miasta Pan Franciszek Szafarz. Stronę PZD reprezentowali: Członek Prezydium OZ. Śl. w Katowicach Pan Stanisław Słupek. Członek OZ.Śl. Pan Stanisław Kalisz, Kierownik Delegatury w Gliwicach, Instruktor Krajowy Pan Tadeusz Witek i Pani Anna Kajdanowi członek komitetu ustawodawczego. Po odegraniu Hymnu PZD Kierownik Delegatury omówił Obywatelski Projekt Ustawy o ROD, zwracając szczególna uwagę na zapisy w tym projekcie dotyczące dalszego łagodnego przekształcenie się w stowarzyszenie ogrodów działkowych. Projekt ten uwzględnia ciągłość w nabytych prawach i dobrowolne zrzeszania się w stowarzyszenia ogrodowych i jest zgodny z wymogami, które zakwestionował Trybunał Konstytucyjny RP. Następnie poinformował zebranych o innych projektach złożonych przez ugrupowania polityczne, szczególną uwagę zwrócił na propozycje do projektu opracowane prze komisje Platformy Obywatelskiej. Zawarte propozycje w tym dokumencie oznaczają likwidacje PZD, wygaśniecie praw posiadanych przez działkowców, brak realnych mechanizmów chroniących ogrody przez likwidacje, nałożenie opłat za grunt według wartości rynkowej gruntu, podatki za altany i infrastrukturę ogrodową. Proponowane propozycje Platformy Obywatelskiej do ustawy oznaczają, że to ugrupowanie polityczne dąży do likwidacji ROD, przez nacjonalizacje majątku związku /ogrodów/ oraz opłat tak wysokich, że działki zostaną porzucane z powodu niemożności ich opłat, bo jest prawda, iż działkowcy to jest najmniej zamożna cześć społeczeństwa i w większości emeryci i renciści. Po ty wystąpieniu zabrał głos Prezydent Miasta Knurów Pan Adam Rams oświadczając ze zapoznał się z obywatelskim projektem ustawy i ocenił, że jest to bardzo dobry projekt, który zabezpiecza nabyte prawa działkowcom, uwzględnia wymogi TK i nie przerywa dobrej współpracy wypracowanej przez wiele lat pomiędzy ogrodami a władzami samorządowymi, bo ogrody działkowe bardzo dobrze wpisują się w architekturę miasta są oazą zieleni miasta są siedliskiem wielu gatunków ptaków a szczególnie miejscem spokojnego wypoczynku seniorów jak również młodzieży i dzieci. Odnosząc się do propozycji do ustawy klubu Platformy Obywatelskiej stwierdził, iż wynika, że taką ustawą chce się zniszczyć to, co było wypracowane przez wiele lat, co bardzo dobrze zdawało egzamin w relacjach Samorząd a Ogrody, wprowadzenie chaosu organizacyjnego tak na ogrodach jak i w samorządach. Na zakończenie apelował do działaczy związku i działkowców - nie pozwólcie odbierać sobie nabytych praw brońcie tego, co dobrze służy wam i co wypracowaliście przez wiele lat. Władze samorządowe miasta Knurowa będą się sprzeciwiać w pozbawianiu nabytych praw i wspierać w działaniu, aby ustawa o ROD była taką ustawa, która da możliwość rozwoju ogrodów. Na zadawane pytania odpowiadali przedstawiciele OZ Śl., Prezydenci oraz Radni Miast. Na zakończenie odczytano List Otwarty do parlamentarzystów z terenu Gliwic, Knurowa i Pyskowic w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który zostanie przesłany do biur poselskich posłów i senatorów RP.

Źródło: Jan Pękala, zdjęcia: Anna Kajdanowicz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio