Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców w Chodzieży - 31.01.2013

W dniu 28 stycznia 2013 r. w Chodzieży, w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek” spotkali się działkowcy na otwartym zebraniu informacyjnym. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 działkowców z ROD „Kolejarz”, „Bratek”, „Ceramik”, „Drogowiec”, „Jordana”, „Pod Gruszą”, „Powstańców Wlkp.”, „Zielony Zakątek” i „550-Lecia” w Chodzieży, Piotr Witkowski – Zastępca Burmistrza Chodzieży oraz Andrzej Kierzkowski – sekretarz Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

 

Spotkanie rozpoczęto emisją filmu „Wyrok na działkowców”, po której przedstawiciel Okręgowego Zarządu Andrzej Kierzkowski poinformował o aktualnej sytuacji działkowców i Związku, dokonał prezentacji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz omówił alternatywne projekty innych ugrupowań ze szczególnym uwzględnieniem propozycji do ustawy działkowej według grupy parlamentarzystów PO pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego. Przedstawił dotychczasowe wyniki działań promocyjnych w sprawie projektu naszej ustawy i zaapelował o kontynuowanie zbierania podpisów poparcia i przekazanie ich do okręgu najpóźniej do dnia 31 bm.

 

Piotr Witkowski – w imieniu Burmistrza Chodzieży zapewnił zebranych, że stanowisko władz samorządowych było, jest i zostanie przychylne dla działkowców bez względu na decyzje Sejmu i uchwalone nowe uregulowania prawne. Wyraził poparcie dla rozwiązań prawnych określonych w obywatelskim projekcie ustawy o ROD. W Chodzieży ogrody nie zginą, a jeżeli nawet przejdą pod bezpośredni zarząd Gminy władze będą wnioskować o zwolnienie działkowców z podatków. Zadeklarował w imieniu Burmistrza i władz miasta, że zrobią wszystko, aby sytuacja działkowców nie pogorszyła się.

 

Adam Daszkowski – Prezes ROD „Powstańców Wielkopolskich” odczytał propozycję listu do Premiera Rządu RP Donalda Tuska wyrażającego sprzeciw wobec propozycji do ustawy posłów PO i apel o poparcie naszego projektu oraz zaapelował do działkowców o złożenie podpisów pod jego treścią.

 

W toku dyskusji działkowcy zwracali się z pytaniami dot. obywatelskiego projektu ustawy, w szczególności proponowanych w przepisach przejściowych przekształceń i powstania stowarzyszenia z mocy prawa. Pytali również, jakie inne działania podejmuje OZ w sprawie działkowców. Na pytania odpowiedzi udzielił przedstawiciel OZ. Przedstawił wyniki spotkań z parlamentarzystami ziemi pilskiej i ich stosunek do naszego projektu oraz spotkań z władzami samorządowymi w naszym okręgu. Aby bronić swoje prawa, PZD oraz indywidualni działkowcy z całego kraju, w tym z naszego okręgu, złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Poinformował o liście skierowanym przez Biuro Międzynarodowe Ogrodów Działkowych i Rodzinnych do Wiceprezydent Komisji Europejskiej p. Vivane Reding, w którym wyrażają zaniepokojenie sytuacją działkowców w Polsce i zwracają się z prośbą o rozważenie możliwości poruszenia problemu z Rządem Polskim.

 

Uczestnicy spotkania przyjęli treść listu do Premiera Rządu RP i złożyli podpisy. Pod treścią listu podpisał się także Piotr Witkowski Zastępca Burmistrza Chodzieży.

 

Jan Stefańczyk – Prezes ROD „Kolejarz” podziękował uczestnikom za liczne przybicie i zakończył spotkanie.

 

Andrzej Kierzkowski – sekretarz OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio