Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Związku Sybiraków do premiera Donalda Tuska - 31.01.2013

 

 

List Związku Sybiraków Oddział Wałbrzych skierowany do Pana Donalda Tuska Premiera RP

 

 

Związek Sybiraków Wałbrzych, 29.01.2013r.
Oddział Wałbrzych
ul. Al. Wyzwolenia 38
58-300 Wałbrzych

Nasze motto:
„Jeśli zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie,
zapomnij o mnie”
A. Mickiewicz

 

Pan


Donald Tusk

Premier RP

 

Cytujemy te słowa, jako byli zesłańcy ale i  dzieci rodzin - zesłanych na Sybir, którzy po powrocie do rodzinnego kraju, mieli nadzieję na wolność i poszanowanie godności człowieka.

Tak się też stało. Dorastaliśmy w rodzinach doświadczonych przez los. Było bardzo ciężko, ale zawsze z dnia na dzień - coraz lżej. Mieliśmy zapewnioną pracę, przydzielano nam działki najczęściej na gruntach niechcianych, na bagnach i wysypiskach śmieci, na po kopalnianych - zdegradowanych terenach. Jednakże naszą ciężką pracą, stworzyliśmy piękne ogrody zdobiące miasto i jego peryferia. Dzisiaj, korzysta z nich większość mieszkańców miast, gdyż mają darmowe oazy zieleń. Teraz te działki przejmują po nas nasze dzieci – wnuki i prawnuki.

Doczekaliśmy się zmian ustrojowych w naszym państwie, które m.in. spowodowały, że powołaliśmy do życia własny - Polski Związek Działkowców, który wykazał się heroiczną pracą, gdyż dzięki wysiłkom tysięcy społecznie zaangażowanych ludzi udało się stworzyć jednolitą organizację ogólnokrajową, zdolną zapewnić odpowiedni status swoim członkom oraz broniącej ich słusznych nabytych praw i interesów.

Teraz po ponad 30 latach dobrze funkcjonującego Polskiego Związku Działkowców, Trybunał Konstytucyjny wydał niekorzystny dla działkowców wyrok w sprawie niezgodności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP, a więc ważą się losy - „działkowe być, albo nie być”. Trwa wyścig w kręgach politycznych w przedkładaniu nowych propozycji – projektów ustaw i rozwiązań regulujących funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Złożony już został w Sejmie projekt ustawy Solidarnej Polski, który wręcz przewiduje likwidację Polskiego Związku Działkowców wraz z nacjonalizacją jego majątku. W przygotowaniu jest projekt Platformy Obywatelskiej. Propozycje uregulowań w nim zawarte, najkrócej można ująć, jako zagrażające istnieniu ogrodów i w rażący sposób godzące w podstawowe prawa działkowców. Na takie uregulowania, nigdy nie wyrazimy zgody!

Panie Premierze,

Mówił Pan „działkowcom nie damy zrobić krzywdy”. Ma Pan teraz szansę dotrzymać słowa.

Apelujemy do Pana jako Premiera RP i Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej oraz do wszystkich posłów o realistyczne spojrzenie na problemy wielkiej rodziny działkowców. Prosimy o przygotowanie życzliwej dla środowiska działkowego ustawy o ogrodach działkowych. Sugerujemy, aby w pracach nad tą ustawą, brano pod uwagę te zapisy, które zamieszczone są w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przygotowanym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który ma szerokie poparcie w środowiskach naszych społeczności związkowych i lokalnych.

Panie Premierze,

W przeciwnym razie, nasze sybirackie motto - stanie się faktem. Nie życzymy nikomu, aby ich dotknęło zapomnienie, bo po co żyć i funkcjonować przez nikogo nie postrzeganym i nie potrzebnym.

 

Panie Premierze.

Ogrody działkowe to ludzie - nie grunty.

 

Do wiadomości:

 

1x Wszystkie Kluby Parlamentarne

1x Krajowa Rada PZD

1x Okręgowy Zarząd Sudecki PZD Z kombatanckimi pozdrowieniami

 

V - ce Prezes                                                                                                  Prezes

Oddziału Związku Sybiraków                                                                 Oddziału Związku Sybiraków

w Wałbrzychu                                                                                             w Wałbrzychu

/-/ Jerzy Orabczuk                                                                               /-/ Stanisław Sznajder

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.