Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z Łomży i Piątnicy – razem - 30.01.2013

28 stycznia 2013 roku w Łomży odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Informacyjne Rodzinnych Ogrodów Działkowych „FORTY NA WZGÓRZU” w Piątnicy i „GROBLA”            w Łomży. Zebranie było prowadzone przez Prezesów ogrodów.

            Zebrani zostali poinformowani o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia    11 lipca 2011 roku w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

            Duże zainteresowanie wzbudził obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który pogodził konieczność realizacji wytycznych TK z potrzebami użytkowników działek. Uczestnicy żywo komentowali prezentowane zapisy projektu odnosząc je do rzeczywistości ogrodowej. Szczególną uwagę zwrócili na możliwość tworzenia w ogrodach odrębnych stowarzyszeń oraz podstaw prawnych ich funkcjonowania.

            Zostali również zapoznani ze skargą złożoną przez PZD do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącą naruszenia przez wyrok TK Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w zakresie zapisów dotyczących ochrony wolności zrzeszania się, ochrony mienia, prawa do rzetelnego procesu sądowego, prawa do skutecznego środka odwoławczego.

            Działkowcy z  zainteresowaniem wysłuchali zapisów projektów ustaw opracowanych przez Solidarną Polskę i Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz założeń do projektów ustaw Platformy Obywatelskiej i PiS. Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt Solidarnej Polski, który został złożony w Sejmie oraz wstępny projekt Platformy Obywatelskiej. Uznano, że zapisy obydwu projektów godzą w prawa działkowców i nie odzwierciedlają rzeczywistości ogrodowej. Za bardziej korzystny dla ogrodów i działkowców uznano projekt ustawy złożony w Sejmie przez posłów SLD. Niewiele można było powiedzieć o zamierzeniach PiS, gdyż znane są tylko bardzo ogóle założenia Zespołu roboczego ds. zmiany ustawy o ogrodach działkowych.

            Po ożywionej dyskusji przyjęto wspólne stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz podjęto uchwałę w sprawie wysłania przyjętego stanowiska do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich Klubów Parlamentarnych.

            Popierający obywatelski projekt ustawy o rod złożyli podpisy na listach Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.

 

 

                            Zarządy ROD

    „FORTY NA WZGÓRZU” w Piątnicy

                i „GROBLA” w Łomży

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio