Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawcze w roku 2013 - 30.01.2013

Jak co roku do 30 kwietnia we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych powinny się odbyć walne zebrania sprawozdawcze. Rok 2013 jest wyjątkowy dla Związku, dlatego też Krajowa Rada PZD wydrukowała dla wszystkich członków PZD nowe zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze.

         W tym roku jest to zaproszenie akcentujące szczególną sytuację, w jakiej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego znaleźli się działkowcy, ogrody i Związek. W proponowanym porządku obrad umieszczono punkt dotyczący aktualnej sytuacji. Koniecznym jest jej zaprezentowanie działkowcom przez osobę kompetentną, znającą sytuację i zagrożenia z niej wynikające, która w sposób zrozumiały i rzetelny przedstawi niezbędne informacje o tym, co czeka działkowców i ogrody.  

         Wszelkie niezbędne i pomocne materiały obrazujące sytuację, a więc obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przewodnik po projekcie, dwie ulotki dotyczące założeń do projektu ustawy przygotowywanej przez Platformę Obywatelską oraz wszelkie materiały i publikacje zamieszczone są  z w Biuletynach Informacyjnych i na bieżąco na stronie internetowej KR PZD. Zachęcamy Państwa do bieżącego korzystania z nich.

         Ponieważ większość walnych zebrań odbywa się w drugim terminie, czas pomiędzy pierwszym a drugim powinno się wykorzystać na zaprezentowanie działkowcom filmu pt.: „Wyrok na działkowców”, który został dostarczony wraz z Biuletynem Informacyjnym nr 01/2013 do wszystkich zarządów ROD. Prosimy zatem przygotować się do jego wyświetlenia działkowcom, ponieważ uważamy za konieczne,  aby każdy mógł zobaczyć i sam ocenić to co się stało.

         Prosimy zarządy ROD o odbiór zaproszeń  na walne zebrania w swoich okręgowych zarządach PZD. Zaproszenia są bezpłatne. Koszty wydruku pokryła Krajowa Rada PZD.

(ZRS)

Wzór zaproszenia

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio