Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nadzwyczajne walne zebranie informacyjne w ROD „Winnica II” w Ostrowcu Świętokrzyskim - 29.01.2013

W dniu 28.01.2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się kolejne z cyklu nadzwyczajnych walnych zebrań informacyjnych w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego – tym razem w ROD „Winnica II”.

Blisko dwugodzinne spotkanie poświęcone było w całości aktualnej sytuacji Działkowców, Ogrodów i Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r.

W trakcie zebrania dokonano szczegółowego omówienia dotychczasowych propozycji ustawodawczych partii politycznych, mających zastąpić regulacje obowiązującej jeszcze ustawy o ROD z 2005 r. – projektu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Solidarnej Polski oraz założeń Platformy Obywatelskiej.

Najwięcej czasu poświęcono dwóm ostatnim inicjatywom z uwagi na ich radykalne założenia i dalece szkodliwe propozycje dla środowiska polskich Działkowców i Ogrodów.

Począwszy od wygaszenia tytułów prawnych do terenów ROD, poprzez utratę nabytych praw użytkowników działek, radykalny wzrost kosztów z tytułu użytkowania a na niemalże swobodnej możliwości likwidacji Ogrodów skończywszy.

Powyższe realne zagrożenia spotkały się z żywą reakcją Działkowców w trakcie przeprowadzonej dyskusji. Dali oni jednoznaczny wyraz dezaprobaty dla takich koncepcji zapisów ustawowych, wskazując na swoje zażenowanie specyficzną „troską” polityków o ponad milionową grupę społeczną.

Jak sami wskazali, jedyną alternatywą dla powyższych propozycji partyjnych jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza, która jako jedyna gwarantuje dalsze funkcjonowanie ROD w silnej ogólnopolskiej organizacji, będącej skutecznym reprezentantem interesów swoich członków.

Wszyscy uczestnicy z zainteresowaniem przyjęli założenia projektu obywatelskiego, nie ukrywając radości z faktu jego opracowania i zebranymi już pod nim blisko 700 tysiącami podpisów poparcia. Wszyscy ci, którzy jeszcze tego nie uczynili, pozostawili swój podpis w dniu zebrania.

Jednogłośnie zdecydowano o wystosowaniu pisemnego Apelu do wszystkich ugrupowań politycznych z prośbą o wsparcie obywatelskiego projektu z jednoczesnym zapoznaniem parlamentarzystów z krytyczną oceną środowiska ostrowieckich działkowców wobec innych, przygotowanych założeń i projektów w zakresie ogrodnictwa działkowego.

Znamiennym potwierdzeniem troski samych użytkowników działek o swoje prawa i zgromadzony przez lata majątek ogrodowy mogą być słowa kierowane do przedstawiciela OZ – „niech nas Państwo bronią, gdyż sami nie mamy szans wobec tak dużych zagrożeń. Na tyle na ile możemy będziemy wspierać obywatelskie zapisy
i upowszechniać wśród działkowców i lokalnych mieszkańców”.

 

 

                                                                                  /-/ Jan Stańczyk

                                                                                  Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio