Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z nadzwyczajnego walnego zebrania działkowców ROD „Relaks” w Ostrowcu Świętokrzyskim - 29.01.2013

W dniu 26 stycznia 2013r. w świetlicy ROD „Relaks” w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się nadzwyczajne walne zebranie działkowców z udziałem przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego. Spotkanie miało na celu zapoznanie działkowców z aktualną sytuacją Związku, obywatelskim projektem Ustawy o ROD oraz projektami przygotowanymi przez partie polityczne.

            Pomimo niskiej temperatury na zewnątrz, frekwencja na spotkaniu była bardzo wysoka. W świetlicy zebrało się ponad 110 działkowców. Po przywitaniu zebranych przez Prezesa Ogrodu, głos zabrał Prezes OZŚ wyjaśniając główne cele zebrania. Następnie inspektor ds. terenowo-prawnych OZŚ przedstawiła działkowcom założenia do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO, projektu Solidarnej Polski oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Punkt po punkcie wyjaśniono zgromadzonym zagrożenia, jakie idą za powyższymi propozycjami – likwidacja PZD, wygaśnięcie tytułów prawnych do gruntów, wzrost opłat ponoszonych przez działkowców czy wiązanie funkcjonowania ogrodów
z zapisami miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie naświetlono zebranym obywatelski projekt ustawy o ROD – jego główne założenia mające na celu zachowanie praw do gruntów i zapewnienie działkowcom jak najlepszych warunków dalszego użytkowania działek. Wskazano na potrzebę zachowania związkowych struktur, jako najpewniejszej gwarancji dalszej możliwości obrony praw i interesów działkowców. Wyjaśniono także na jakim etapie proceduralnym jest obecnie inicjatywa ustawodawcza.

            Po zaprezentowaniu projektów ustaw rozpoczęła się dyskusja. Działkowcy zadawali liczne pytania, chcąc jak najlepiej zorientować się w aktualnej sytuacji. Następnie wypracowano wspólne stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD i innych projektów, dające wyraz poparcia dla działań w celu obrony rodzinnych ogrodów działkowych. Działkowcy, którzy jeszcze tego nie uczynili, złożyli także podpisy poparcia pod projektem ustawy.

 

                                                                                                                      Anna Ślusarczyk

                                                                                              inspektor ds. terenowo-prawnych

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio