Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z nadzwyczajnego walnego zebrania informacyjnego w ROD "Kolejarz" w Kielcach - 29.01.2013

W dniu 25 stycznia 2013 roku w domu działkowca ROD "Kolejarz" w Kielcach odbyło się walne zebranie informacyjne, na którym Prezes Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego  PZD w Kielcach Pan Zygmunt Wójcik szczegółowo omówił projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Posła na Sejm RP z Solidarnej Polski Pana Andrzeja Dery oraz propozycje do nowej ustawy o ogródkach działkowych opracowane przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Stanisława Huskowskiego, podkreślając bardzo niekorzystne dla całej społeczności polskich działkowców uregulowania prawne dotyczące dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych zawarte
w niniejszych projektach. 

            Omówił także przygotowane przez Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej  uregulowania prawne zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wytyczne nakreślone w stanowisku  Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym zmiany ustawy o ogródkach działkowych.

            Ponadto Prezes Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach szczególnie mocno uwypuklił gwarancje dla działkowców i ogrodów działkowych ujęte
w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i naświetlił dotychczasowe działania podejmowane na szczeblu krajowym i okręgowym, celem promocji tego projektu opracowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. 

            Na zakończenie, po krótkiej dyskusji i odpowiedzi na postawione pytania, wszyscy uczestnicy spotkania podjęli Apel działkowców ROD "Kolejarz" w Kielcach do Parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, gdyż po złożeniu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w Sejmie RP w dniu 4 lutego podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych to w ich rękach będzie spoczywał dalszy los działkowców i polskich ogrodów.     

                                                                                                                                

 

Anna Grudzień

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio