Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Udział działkowców w walnych zebraniach informacyjnych w Łańcucie i Nowej Sarzynie - 25.01.2013

W Łańcucie:

W dniu 22 stycznia 2013 r. odbyło się walne zebranie informacyjne działkowców użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych położonych na terenie miasta Łańcuta. Nie zważając na trudne warunki atmosferyczne w spotkaniu wzięło udział 160 działkowców z łańcuckich rodzinnych ogrodów działkowych oraz Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta Pan Henryk Pazdan.

Prowadzący spotkanie Pan Zdzisław Kluz – członek Prezydium OZP oraz Prezes ROD „Zielone Wzgórza” w Łańcucie – przedstawił zebranym kulisy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. oraz jego skutki dla działkowców i PZD. Następnie uczestnicy obejrzeli film „Wyrok na działkowców” dotyczący tej sprawy. Prezes OZP Pani Agnieszka Sycz przedstawiła zebranym najważniejsze rozwiązania zawarte w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który jest najlepszym aktem prawa zabezpieczającym prawa działkowców i wprowadzającym gwarancję dalszego istnienia ogrodów działkowych. Prezes OZP przedstawiła także podstawowe założenia, na których oparta została skarga złożona przez działkowców do Trybunału w Strasburgu na wyrok TK z dnia 11.07.2012 r. Zaapelowała o aktywne włączenie się w akcję zbierania podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Następnie Pan Stefan Żyła – członek Krajowej Rady PZD - zapoznał zebranych z założeniami do projektu ustawy o ogrodach działkowych, które przygotował zespół posłów PO. Przygotowane propozycje zostały uznane za niebezpieczne i szkodliwe dla funkcjonowania ogrodów działkowych. Uczestnicy spotkania w pełni poparli obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, czego wyrazem były złożone podpisy na listach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Na długo przed spotkaniem swój podpis na liście poparcia złożył także Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta Pan Henryk Pazdan.

W swoim wystąpieniu Pan Henryk Pazdan stwierdził, iż samorząd miasta Łańcuta bardzo szanuje tereny zielone i dlatego też miasto Łańcut cieszy się z zagospodarowanych przez działkowców terenów. Z satysfakcją zauważył, że każdy ar jest właściwie wykorzystany przez użytkowników działek. Po raz kolejny podkreślił, że ogrody działkowe są w miastach bardzo potrzebne.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zwracali uwagę na kolejne obowiązki, które od lipca 2013 r. nałoży na ogrody działkowe nowa ustawa śmieciowa. Wskazano na konieczność organizowania spotkań z posłami w celu zapewnienia ich poparcia dla działkowców. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że tylko wtedy Sejm będzie liczył się z działkowcami, gdy pokażą swoją siłę i jedność.

Zebrani przyjęli stanowiska w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz w sprawie założeń do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej.

 

W Nowej Sarzynie:

Blisko 70 działkowców wzięło udział w połączonych walnych zebraniach informacyjnych ROD „Relax” i ROD „Międzyzakładowy” położonych na terenie Nowej Sarzyny.

Prowadzący zebranie Pan Zenon Chlastawa – Prezes ROD „Relax” – dokonał wprowadzenia i zapoznał uczestników z celem organizowania walnych zebrań informacyjnych.

Prezes OZP Pani Agnieszka Sycz przedstawiła zebranym zagadnienia związane z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w konfrontacji z propozycjami ustaw przygotowanymi przez ugrupowania polityczne. Zapoznała także zebranych z kulisami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. oraz jego skutkami dla ogrodów działkowych, działkowców i PZD. Prezes OZP wystąpiła z apelem o włączenie się jak największej liczby osób w akcję zbierania podpisów na listach popierających obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zastępca Burmistrza Nowej Sarzyny Pani Danuta Pinderska, która wzięła udział w spotkaniu, złożyła podpis poparcia pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Zaapelowała do środowiska działkowców, aby włączyło się aktywnie w walkę o dalsze istnienie ogrodów działkowych i poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Na zakończenie spotkania uczestnicy złożyli podpisy na listach poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz przyjęli stanowisko w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców.

 

       / - /

      Witold Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio