Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Komisja Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza w sprawie ogrodów działkowych - 25.01.2013

Przedstawiciele działkowców z ogrodów położonych na terenie Zgierza zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej, które odbyło się 24 stycznia br. Jednym punktów porządku obrad Komisji było omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem ogrodów na terenie miasta.

W posiedzeniu uczestniczyli także  Izabela Ożegalska- Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD i Krzysztof Karnikowski – inspektor  ds. terenowo-prawnych OZŁ PZD.

Członków Komisji interesowała sytuacja ogrodów, wynikająca z ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także propozycje zawarte w projekcie zgłoszonym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Prezes I. Ożegalska wyjaśniła okoliczności, które spowodowały zrodzenie się idei obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Omówiła jego najistotniejsze rozwiązania, odnosząc się również  do innych projektów złożonych w Sejmie.

Podkreśliła istotę tych przepisów, które mają szczególne znaczenie właśnie dla ogrodów w Zgierzu, a więc zapisów prowadzących  do uregulowania sytuacji prawnej ogrodów, potwierdzenia ich lokalizacji, a także zachowania funkcji zieleni działkowej w przypadku gdy dany teren nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedstawiciele zarządów ROD zadawali radnym pytania dotyczące poszczególnych ogrodów m.in. odnoszące się do planów budowy obwodnicy Zgierza i związanych z tym ewentualnych zagrożeń dla działek. W trakcie dyskusji Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Zgierza – pani Aleksandra Augustyniak poinformowała działkowców o działaniach podjętych przez miasto w celu zabezpieczenia jednego z ogrodów przed roszczeniami osób prywatnych.

Radni ze zrozumieniem odnieśli się do działań podjętych przez Związek dla przygotowania nowej ustawy, a na dowód swego uznania złożyli podpisy na liście poparcia projektu.

O potrzebie istnienia ogrodów przekonywał również obecny na posiedzeniu Wiceprezydent Zgierza – pan Przemysław Staniszewski, który zapewniał, że miasto nie ma swoich planach działań, zmierzających do zmiany przeznaczenia terenów, na których znajdują się ogrody działkowe. Pan Prezydent także podpisał się pod projektem obywatelskim, to samo uczynił II Wiceprezydent – pan Bohdan Bączak.

Udział przedstawicieli ROD w posiedzeniu komisji to dowód na to, że zgierscy samorządowcy widzą w działkowcach  partnerów do współpracy na rzecz miasta, a w ogrodach obiekty dobrze służące mieszkańcom.

 

KK.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio