Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przedstawiciele częstochowskich działkowców u posła PO Grzegorza Sztolcmana - 24.01.2013

Przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  w  dniu  21  stycznia  2013  roku  spotkali  się   w  biurze  poselskim  z  posłem  ziemi  częstochowskiej  Grzegorzem  Sztolcmanem ( PO ). 

Podczas  spotkania  przedstawiciele  Okręgowego  Zarządu  PZD  przedstawili  ponad  100  letnią  historię  i  tradycje  ogrodnictwa  działkowego  na  ziemi  częstochowskiej,  odnieśli  się  do  założeń  projektu  opracowanego  przez  posła  Stanisława  Huskowskiego  oraz  omówili  obywatelski  projekt  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  pod   którym  częstochowscy  działkowcy  i  ich  sympatycy  zebrali  już  ponad  7500  podpisów  poparcia.  W  całym  kraju  poparcie  dla  tego  projektu  wyraziło  poprzez  podpis  ponad  560  tysięcy  osób.   Ponadto  przedstawiciele  OZ  PZD   potwierdzili,  że  projekt  obywatelski    jest  popierany  nie tylko  przez  działkowców,  sympatyków,   ale  również lokalne  samorządy  -  Prezydenta   Miasta  Częstochowy,   Burmistrza  Miasta   Blachowni,   Radę  Miasta  Blachowni  oraz  pozytywny  stosunek  do  propozycji  wyraził  Starosta  Myszkowski.  Przedstawiciele    OZ  poinformowali,  że  wg    Centrum  Badania  Opinii  Publicznej    82 %  respondentów  pozytywnie  postrzega  rolę  i  funkcjonowanie  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  obecnym kształcie.

W czasie  spotkania  kierownictwo  Okręgowego  Zarządu   PZD   przekazało  posłowi  egzemplarz  obywatelskiego    projektu   ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych   opracowanego  i  zarejestrowanego  w  Sejmie  RP  przez   Komitetu  Inicjatywy  Ustawodawczej. 

Poseł  Grzegorz  Sztolcman    w  swoim  wystąpieniu  stwierdził,   że  osobiście  nie  zajmuje  się  sprawą  tej  ustawy,  ale  przekazany  projekt  pozwoli  mu  na  zapoznanie  się  z  problematyką  ogrodnictwa  działkowego.  Zwrócił  się  z  prośbą  o  tydzień  czasu  nad  rozeznaniem  sprawy  w  klubie  PO  i  konsultacje  z  kolegami  w  tej  ważnej  dla  wyborców  sprawie.  Ustalony  został  wstępnie    termin   28.01.2013  roku  w  sprawie  określenia  kolejnego  spotkania   dotyczącego    pomocy  działkowcom  w    sprawie  regulacji  prawnej  funkcjonowania  ogrodów  i  związku  jako  prawnego  reprezentanta  pozarządowej  organizacji.  Podczas  spotkania  poseł  z  szacunkiem   odniósł  się do  problemów  działkowców  i  ich  pasji  jaką  jest  aktywny  wypoczynek  na  łonie  natury  w gronie  wielopokoleniowej  rodziny.

Opracował:

Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.