Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Czarnkowscy działkowcy za obywatelskim projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych - 24.01.2013

Już od dłuższego czasu działkowcy z Czarnkowa (woj. wielkopolskie) prowadzą akcję promującą społeczny projekt Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Do tej pory akcja prowadzona była przez Zarządy poszczególnych Ogrodów indywidualnie. Ostatnio trzy czarnkowskie ogrody, zrzeszające łącznie 792 działkowców postanowiły zjednoczyć swoje działania. Dzięki przychylności lokalnych telewizji „Antserwis” i „Asta-net”, obejmujących swoim zasięgiem odbiorców telewizji kablowej z północnej Wielkopolski, udało się czterokrotnie (w dniach 18-21 stycznia) wyemitować film pt. „Zamach na działkowców”.

Z inicjatywy prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Stanisława Staszica, im. Janka z Czarnkowa i Kolejarz w Czarnkowie, w dniu 22 stycznia o godz. 16:30 w świetlicy tutejszej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się spotkanie działkowców, na którym kol. Andrzej Kraft – Prezes Ogrodu im. Janka z Czarnkowa omówił zagrożenia, które dla ruchu działkowego niesie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r oraz przedstawił i wyjaśnił założenia do naszego – opracowanego przez PZD, obywatelskiego projektu Ustawy. Podkreślił, jak wielkiego znaczenia nabiera nasza, obywatelska inicjatywa w tworzeniu Ustawy – inicjatywa zgodna z oczekiwaniami najbardziej zainteresowanych, czyli nas - działkowców i ich rodzin, ale również osób, którym ruch ogrodnictwa działkowego nie jest obcy.

Z kolei Ryszard Kukawka – Prezes Ogrodu im. Stanisława Staszica i Wiceprezes OZ omówił propozycje do ustawy autorstwa grupy posłów z Platformy Obywatelskiej oraz projekt ustawy Solidarnej Polski jako wybitnie szkodzące ruchowi oraz ogrodnictwu działkowemu i w ewidentny sposób zmierzające do likwidacji ruchu działkowego w Polsce. Poinformował również zebranych o stanowisku zespołu roboczego do spraw zmiany ustawy o ogródkach działkowych Klubu Parlamentarnego PiS oraz o zapisach projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych posłów SLD, a także stosunku do idei ogrodnictwa działkowego posłów PSL i Ruchu Palikota.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyło blisko 100 działkowców z Czarnkowa. Podczas dyskusji wyrażali oni zaniepokojenie założeniami do ustawy opublikowanymi przez Platformę Obywatelską czy Solidarną Polskę. W pełni za to poparli inicjatywę społeczną w postaci obywatelskiego projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Uczestnicy spotkania wystosowali również pismo do Pani Ewy Kopacz – Marszałek Sejmy RP, pod którym złożyli swoje podpisy oraz wyrazili swoje poparcie dla  podjętej przez Polski Związek Działkowców inicjatywy ustawodawczej składając swoje podpisy na listach poparcia dla projektu ustawy o ROD.

 

 

Andrzej Kraft – Prezes ROD im. „Janka z Czarnkowa”.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.