Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konkurs "Modernizacja działki Roku 2013” - 23.01.2013

Rok 2012  poświęcony był w sposób szczególny modernizacji działek w ROD. Wszystkie podjęte w tym zakresie działania miały na celu szybkie doprowadzenie stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego. Udało się to osiągnąć w wielu rodzinnych ogrodach działkowych, dlatego w bieżącym roku kontynuujemy temat modernizacji.

 

Na swoim ostatnim posiedzeniu (17 stycznia2013r.) Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców postanowiło ogłosić konkurs  krajowy zatytulowany: „Modernizacja działki Roku 2013”.

Celem konkursu jest ukazanie przez działkowców - w formie fotoreportażu - działki przed i po modernizacji. Do udziału w konkursie Prezydia OZ PZD mogą zgłaszać działki, które zwyciężyły w przeprowadzonym konkursie okręgowym na modernizację działek. Prezydia OZ, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tys. działek może zgłosić do konkursu 2 działki.

Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa z dniem 25 maja 2013 r. Uchwała Prezydium KR PZD i Regulamin Konkursu (czytaj więcej). 


Prezydium KR PZD ogłosiło także konkursy krajowe na:


1. „Ładny i przyjazny Dom Działkowca Roku 2013” (czytaj więcej).

2. „Kronika ROD – historia i dzień dzisiejszy oraz artyzm wykonania” (czytaj więcej)


(mz)


 Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.