Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebrania informacyjne w Okręgu Mazowieckim - 23.01.2013

W całej Polsce odbywają się nadzwyczajne walne zebrania informacyjne, które mają charakter otwarty, a więc udział w nich mogą brać nie tylko członkowie Związku, ale także ich rodziny i członkowie społeczności lokalnych. Celem zebrań jest poinformowanie działkowców o realnych niebezpieczeństwach, które im zagrażają, przedstawienie najważniejszych zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ROD i zebranie pod nim podpisów na listach poparcia oraz zapoznanie działkowców z  założeniami projektów poselskich.

W ostatnich dniach trzy tego typu spotkania odbyły się w OZ Mazowieckim:

19.01.2013r. odbyło się zebranie w ROD „Pokój” w Warszawie;

20.01.2013r. odbyło się zebranie w ROD „Zachęta” w Warszawie;

20.01. 2013 r. odbyło się zebranie w Szkole Podstawowej przy ul. Astronautów w Warszawie zorganizowane przez Zarząd ROD „Żwirki i Wigury”;

Podczas wszystkich narad  przypomniano działkowcom, że ze względu na zbyt dużą ingerencję Trybunału Konstytucyjnego w ustawę o ROD z 2005r.  jej nowelizacja była niemożliwa. Konieczne było napisanie nowego projektu. Ostatecznie udało stworzyć się zapisy, które uwzględniają wyrok TK i w pełni zabezpieczają prawa działkowców. Działkowcy z satysfakcją przyjęli informację, że projekt obywatelski gwarantuje  im  zachowanie prawa do działki, zwolnienia z czynszu dzierżawnego, własności majątku na działce,  zwolnienia z podatków, charakteru i funkcji ogrodów działkowych, pełną swobodę zrzeszenia, odszkodowanie i działkę zamienną przy likwidacji i ogrodu.  

Działkowcy wyrazili swoje pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD i zapewnili, że będą kontynuowali zbieranie pod nim podpisów wśród rodziny, przyjaciół oraz sympatyków ogrodnictwa działkowego.

Uczestnicy wszystkich narad  zbulwersowały założenia do nowej ustawy,  przygotowane przez posłów Platformy Obywatelskiej. Zebrani ocenili je jako nacjonalizację w najgorszym tego słowa znaczeniu, jako zamach na demokrację i nieliczenie się ze zdaniem obywateli w państwie, które mieni się „państwem obywatelskim”.

Działkowcy zapoznani zostali także z apelem prezydium KRPZD ws dalszego funkcjonowania PZD. Zgodnie opowiedzieli się za jego dalszym istnieniem stwierdzając, że PZD od ponad 30 lat skutecznie walczy w obronie polskiego ogrodnictwa działkowego. W ocenie uczestników narad silna pozycja działkowców i ogrodów nie byłaby możliwa bez jednolitej organizacji ogólnopolskiej zdolnej zapewnić odpowiedni status swoim członkom oraz broniącej ich słusznych interesów.    

Uczestnicy narad pozytywnie ocenili kolejne działania podejmowane przez Krajową Radę w zakresie promocji projektu obywatelskiego, mające przede wszystkim na celu zebranie jak największego poparcia.

Wszyscy działkowcy wyrazili nadzieję, że projekt obywatelski stanie się obowiązującym prawem.

 

mz

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio