Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejne propozycje do ustawy reprywatyzacyjnej. Co dalej z warszawskimi ogrodami? - 23.01.2013

W dniu 22.01.2013 r. w „Gazecie Wyborczej” pojawił się kolejny artykuł dotyczący ustawy reprywatyzacyjnej pt. „Bierut u prezydenta” (autorstwa Iwony Szpali). Donosi on, że poza Prezydentem M.St. Warszawy i posłami PO nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej pracuje Stowarzyszenie „Dekretowiec” oraz Prezydent RP Bronisław Komorowski. W tym samym dniu na stronie internetowej www.biznes.onet.pl został opublikowany również artykuł: Stowarzyszenie „Dekretowiec” chce zwrotów nieruchomości w naturze”.

Stowarzyszenie "Dekretowiec", które zrzesza osoby dotknięte skutkami dekretu Bieruta zaproponowało, aby zamiast opracowywania nowej ustawy skorzystać z istniejących ustaw i przygotowało projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zakłada w nim, że nieruchomości niewykorzystane na cele wskazane w dekrecie będą zwracane dawnym właścicielom i ich spadkobiercom, o ile nie zaszły wobec nich "nieodwracalne skutki prawne". Jak zaznaczył wiceprezes Stowarzyszenia "Dekretowiec" - Ryszard Grzesiuła, część gruntów objęta dekretem Bieruta została przejęta bezzasadnie. Dotyczy to nieruchomości położonych w niezniszczonych dzielnicach Warszawy, gdzie nie było potrzeby odbudowy stolicy. Dotyczy to nieruchomości na Saskiej Kępie, Grochowie, Targówku, Bródnie, Bielanach, Młocinach. Przejęto też dwa cmentarze żydowskie, lasy na terenie Warszawy oraz 26 proc. gruntów rolnych na obrzeżach miasta, na części których obecnie znajdują się ogródki działkowe. Niektóre tereny do dzisiaj pozostają w stanie, w jakim zostały przejęte.

Stowarzyszenie "Dekretowiec" protestuje też przeciw ograniczeniom zwrotu nieruchomości w naturze w projektach reprywatyzacyjnych posłów PO i stołecznego ratusza. Chodzi tu o rozwiązania uniemożliwiające zwrot w naturze, gdy nie zostały złożone wnioski dekretowe lub złożono je po terminie oraz gdy nieruchomości nie mają obecnie takich samych zarysów działek, jak przed wojną. Stowarzyszenie "Dekretowiec" podkreśla, że stosowanie tego rodzaju pretekstów do nieoddawania nieruchomości wyeliminowałoby ze zwrotu w naturze ok. 90 proc. nieruchomości warszawskich, nadających do zwrotu.

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami został złożony w połowie listopada 2012 r. do Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Obecnie Kancelaria Prezydenta RP analizuje go pod względem prawnym. 

Do Kancelarii Prezydenta pod koniec grudnia ubiegłego roku wpłynął również projekt ustawy Prezydent M.St. Warszawy. Projekt ten, o czym informowaliśmy wcześniej („Projekt ustawy reprywatyzacyjnej - co się stanie z gruntami warszawskich ROD? dostępny w Biuletynie Informacyjnym PZD nr 1/2013 i na stronie internetowej PZD) zakłada zwroty gruntów w naturze. Zwroty nie będą one jednak działały automatycznie. Restytucja nieruchomości nie nastąpi, jeżeli w stosunku do niej zaszły nieodwracalne skutki prawne (sprzedaż osobie trzeciej, ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej albo zagospodarowanie na cele publiczne wymienione w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami np. pod drogi, budynki administracji publicznej). W takich przypadkach miasto będzie mogło wypłacić odszkodowanie albo zaproponować nieruchomość zamienną.

 Najbardziej tajemniczy jest projekt ustawy reprywatyzacyjnej posłów PO. Nadal jest on niedostępny, chociaż miał być gotowy pod koniec ubiegłego roku. Posłowie PO zapewnili jednak, że za dwa tygodnie będą gotowi z pierwszą wersją tekstu. Dłużej potrwają prace na wskazaniem źródeł wypłaty odszkodowania.

 Z określeniem, skąd mają pochodzić środki na ten cel mają również stołeczni urzędnicy. W budżecie miasta zaplanowano na odszkodowania niecałe 40 mln złotych, chociaż wartość roszczeń w 2013 roku szacowna jest na 0,5 mld złotych.

 Projektem ustawy reprywatyzacyjnej zostaną z pewnością objęte grunty warszawskich ROD. Jakie dokładnie rozwiązania prawne będą miały zastosowanie do gruntów warszawskich ogrodów dowiemy się wkrótce.

Po liczbie postępowań sądowych prowadzonych przez Prezydent M.St. Warszawy w stosunku do 102 warszawskich ROD o powierzchni ponad 640 ha i ponad 15 tys. działek rodzinnych (wykaz ROD dostępny w Biuletynie Informacyjnym PZD nr 1/2013 i na stronie internetowej PZD) należy spodziewać się, że tereny ogrodów posłużą do zaspokojenia roszczeń dekretowców (bezpośrednio lub poprzez nieruchomość zamienną). Opowiada się za tym również Stowarzyszenie „Dekretowiec”, które nie widzi przeszkód, aby tereny ogrodów były zwracane „w naturze”. Jedyną szansą, aby grunty ROD zostały wyłączone spod reprywatyzacji jest uznanie, że zaszły wobec nich nieodwracalne skutki prawne. Dlatego też jeszcze apelujemy do warszawskich ogrodów i działkowców o zaktywizowanie się w tej sprawie, zajęcie stanowiska i wystąpienie do autorów projektów ustaw, aby uwzględnili w nich rolę ROD i wykluczyli tereny ogrodów spod zwrotu. Nie może bowiem niesprawiedliwość jednych być naprawiana krzywdą drugich!

 

                                                                                                                                 MAP

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio